Differentiëren door samenvoegen van klassen

Soms kun je met kleine aanpassingen al een begin maken met differentiëren in de klas. Het leerlab Klassikale context – Zuid is aan de slag gegaan met diverse manieren van differentiëren. Zo voegen ze bij het Dendron College klassen samen en roosteren daarbij twee docenten gelijktijdig in.

Differentiëren door samenvoegen van klassen; wat houdt het in?

Één van de manieren om te differentiëren in een klassikale context is door twee docenten gelijktijdig in te roosteren, waardoor een grote groep leerlingen gelijktijdig les kan krijgen. Hierbij kan de ene docent samen met leerlingen door de stof heen werken, terwijl de andere docent het zelfstandig werken begeleidt. Met deze aanpak ontstaat ook de mogelijkheid om de groep op te splitsen en alsnog aparte groepen te behouden. Hiervoor zijn verschillende methodes denkbaar:

  • Bij de deur vragen of het huiswerk gemaakt is en vervolgens opsplitsen.
  • Leerlingen de keuze geven in welke groep ze willen werken.
  • Leerlingen opsplitsen naar niveaugroepen, ingedeeld door de docenten of de leerlingen zelf.

Wat betekent deze methode voor jouw rol als docent?

Door het samenvoegen van klassen is er meer flexibiliteit in de rol van de docent. Je kan klassikaal lesgeven, de leerlingen opdelen in werkgroepen en meer vakoverstijgend te werk gaan. Let wel op dat je leerlingen niet uit het oog verliest. Doordat je twee groepen tegelijk hebt, heb je dus ook dubbel zo veel leerlingen, die je moet kennen. Dat maakt het voor de docent wel een stuk complexer.

Wat merkt de leerling ervan?

De leerlingen zijn actiever betrokken, omdat ze er ook voor kiezen om naar je uitleg te luisteren. De leerlingen krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor het eigen leren, wat kan leiden tot meer motivatie voor het vak. Om de leerlingen hierin te begeleiden werkt het Heerbeeck College met de tool Listr. In Listr staan filmpjes van de theorie en de te maken opdrachten. Zo kunnen leerlingen altijd vooruit en weten ze wat ze moeten doen. Deze vorm van differentiatie is minder geschikt voor de leerlingen die slecht zelfstandig kunnen werken.

Tip

Een effectieve tip die je kunt gebruiken is om vooraan in het lokaal een instructietafel te maken. Niks nieuws voor het basisonderwijs, maar wel voor de middelbare school. Je kunt daar als docent gaan zitten en leerlingen schuiven aan als ze een vraag hebben of meer uitleg willen. Gek genoeg doen ze dat makkelijker en sneller dan dat ze naar je bureau lopen!

Op zoek naar meer lesvoorbeelden?

Het leerlab klassikale context heeft meerdere voorbeelden gedeeld om te differentiëren:

De komende tijd zullen we meer voorbeelden van differentiëren in klassikale context publiceren. Heb jij ervaring met hoe je kunt differentiëren in de klas? Laat het ons weten via een reactie hieronder.

Wil jij oefenen met differentiëren, maar kom je er niet aan toe om de eerste stap te zetten? Meld je dan nu aan voor de challenge ‘Aan de slag met differentiëren’! Leerling 2020 stuurt je dan gedurende twee maanden elke twee weken een mail met een opdracht waarmee je op een eenvoudige manier kunt starten met differentiëren. We hebben opdrachten geselecteerd die makkelijk uit te voeren zijn.

, , ,

Reacties1

  1. Cboomsma februari 7, 2017 at 5:18 pm #

    Beste lezer,

    Al jaren geven wij in het beroepsgerichte programma SDV ( nu D&P) met 2 docenten aan twee klassen tegelijkertijd les. Tijdens deze les werken leerlingen in werkgroepen aan een gethematiseerde opdracht en hebben binnen die werkgroep een eigen rol. De coach geeft instructie/ uitleg op basis van benodigde kennis maar ook helpen de leerlingen elkaar. gedifferentieerd leren in een leerlinggerichte leeromgeving die mogelijk gemaakt wordt door twee klassen samen te voegen met 2 coaches op de groep