Differentiëren met behulp van feedback

Werkvorm

Leerlingen verwerken lesstof door middel van een opdracht van de docent. De docent geeft feedback op deze opdracht door middel van drie tegenvragen en een emoticon; een smiley voor ‘goed op weg’, een pijl voor ‘verbeteringen aanbrengen’ en een treurige emoticon voor ‘aan de slag!’
. De leerlingen gaan aan de slag met de tegenvragen, verbeteren het werk en leveren het verbeterde werk opnieuw in. De docent bekijkt en beoordeelt het verbeterde werk.

Hoe werkt het?

Leerlingen maken de opdracht en horen van de docent wanneer de opdracht moet worden ingeleverd. Na het inleveren geeft de docent feedback en kijkt naar het niveau van de leerling. Door middel van tegenvragen, zogenaamde ‘ster-vragen’ geeft de docent aan waar verbeteringen mogelijk zijn. Leerlingen gaan met de feedback aan de slag en verbeteren hun werk op hun eigen niveau. De verbeteringen worden op een apart vel aangeleverd en worden door de docent beoordeeld.

De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld verbeteringen aan te brengen en op die manier de opdracht op een hoger niveau af te sluiten.

Hoe nu verder?

Docent Margreet Geluk is enthousiast over deze werkvorm. Ze merkt dat leerlingen gemotiveerd zijn om hun eigen keuze te mogen maken. Bovendien vinden zij het prettig dat ze zelf verantwoordelijk zijn en zijn zij gemotiveerder aan het werk in de les. Voor de docent is het wel belangrijk om goed in de gaten te houden dat de leerlingen in de juiste groep gaan zitten. Leerlingen ervaren dat het leerproces niet stopt na het maken van een opdracht. Ze leren kritisch naar hun eigen werk te kijken en leren omgaan met feedback. Iedere leerling verwacht de opdracht succesvol af te kunnen ronden met behulp van de feedback. Success for all! De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld verbeteringen aan te brengen en op die manier de opdracht op een hoger niveau af te sluiten.

Dit bericht hoort bij het artikel Inspiratievideo's: 5 vormen van differentiëren