Differentiëren met een portfolio

Op Het College Weert reflecteren leerlingen bij Nederlands op hun leerproces met een portfolio. Docenten gebruiken dit portfolio om te differentiëren. “Niet de docent is klaar met de stof, maar de leerling zelf!”

Reflectieformulieren

Na elke eindopdracht beoordeelt de leerling zijn/haar eigen werk met behulp van een reflectieformulier. In het formulier staan hulpvragen als ‘Wat voor soort fout heb je gemaakt (slordigheidsfout, leesfout, spelfout)?’ of ‘Hoe tevreden ben je over het behaalde resultaat en waarom?’. Het portfolio heeft de vorm van een ringband, waarin de leerling alle gemaakte eindopdrachten, toetsen en reflectieformulieren bewaart.

Terugkijken

De ingevulde reflectieformulieren worden met de opdrachten bewaard in het portfolio. Bij elke nieuwe opdracht kijkt de leerling eerst terug naar eerder gemaakte taken en de bijbehorende reflectieformulieren. Leerling Esther: “In je portfolio kun je zien wat goed gaat en waar je nog mee moet gaan oefenen.”

Differentiëren in tempo

Op Het College Weert zijn alle deelvaardigheden voor Nederlands, zoals leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, ingedeeld in modules. Deze modules zijn voorzien van leerdoelen. Zo zien docenten en leerlingen snel welke opdrachten bij welke lesstof horen. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag en bepalen in grote mate zelf wanneer ze aan welke module werken. Op deze manier kunnen ze sneller door de modules heen die ze al beheersen en is er meer tijd voor onderdelen waar ze meer moeite mee hebben. Welke onderdelen dat zijn, halen ze uit hun portfolio.

Zelf je toetsmoment kiezen

Ook bepalen leerlingen zelf wanneer ze welke toets maken. Hiervoor worden verschillende toetsmomenten georganiseerd. Het vak Nederlands neemt dan ook niet deel aan de centrale toetsweken. Leerling Joella: “Ik vind het fijn dat wij zelf ons toetsmoment mogen kiezen. Als je de stof van de toets nog niet goed kent, kun je hem altijd een paar weken later maken. Zo heb je genoeg tijd om het te leren en te begrijpen.” Docent Annelies de Ponti: “Dankzij het portfolio blijven ze reflecteren op hun leerproces. Zo ben je niet als docent klaar met de stof, maar is de leerling dat zelf!”

Verbeteren en reflecteren

De herkansing van een toets heeft ook meer waarde gekregen dankzij het portfolio. Leerlingen gebruiken hun vorige toets en de reflectie daarop bij de voorbereiding van de herkansing. Ze zien dus precies waar ze aan moeten werken. Zo kunnen ze hun cijfer verbeteren, terwijl ze ook inzicht krijgen in wat ze geleerd hebben. Op deze manier zijn de toets én de herkansing onderdeel van het leerproces.

Steeds meer vanzelf

Het portfolio groeit de hele schoolcarrière met de leerling mee. Docent Annelies: “In de onderbouw moet je leerlingen nog veel sturen op het gebruik ervan. Maar in de hogere jaren zie je dat het reflecteren met het portfolio steeds meer vanzelf gaat.” Leerling Joella: “Ik vind het portfolio een goed idee, omdat wij zelf verantwoordelijkheid krijgen om onze spullen geordend bij te houden.”

Het College Weert neemt deel aan het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces.

Foto: Leerlingen op het College Weert hebben hun eigen portfolio voor Nederlands

Meer lezen over eigenaarschap

Meer lezen over differentiëren

, ,

Comments are closed.