Digitaal vaardig worden mét steun van de school

De Johannes Bosco geeft op vier manieren ondersteuning bij de professionalisering van docenten op het gebied van ict. Ze bieden een rijk aanbod aan laagdrempelige trainingen, ontwikkeltijd, begeleiding door interne digicoaches en een routekaart voor inzicht in de eigen ontwikkeling. Bekijk de opzet.

Vertrekpunt

Begin dit schooljaar hebben docenten op de Johannes Bosco (onderdeel van Trinitas College) allemaal een eigen laptop gekregen. Volgend jaar wordt de laptop in de eerste klas ingevoerd. Om de digitale ontwikkeling van docenten te stimuleren heeft de school op vier manieren ondersteuning ingericht. Als vertrekpunt is er gekeken naar hoe het gedifferentieerd en gepersonaliseerd aanbieden van de leerstof en het ontwikkelen van digitale didactische vaardigheden in relatie tot de onderwijsvisie het beste vorm kan worden geven.

Trainingsaanbod

Er is gekozen voor een externe partij voor het aanbieden van (online) trainingen. De zogeheten Leerpaden van Edutrainers sloten het beste aan bij het onderwijs (blended learning) dat de Johannes Bosco voor ogen heeft. Met dit uitgebreide programma kunnen docenten direct zelf professioneel aan de slag waarbij ze ook veel keuzemogelijkheid krijgen dankzij de 25 leerpaden. Deze leerpaden bestaan uit verschillende trainingen van Symbaloo tot Socrative en zijn voorzien van didactische opdrachten.

Ontwikkeltijd

Docenten kunnen zelf kiezen welke leerpaden ze willen volgen. Alle secties dienen wel minimaal met twee leerpaden te werken. De secties krijgen in werkmiddagen ontwikkeltijd om het ontwikkelen van digitale vaardigheden op te pakken en uit te bouwen. Ervaringen over digitale didactiek worden in de secties uitgewisseld en in de les ingezet.

Digicoaches

Daarnaast worden er momenteel zes docenten opgeleid tot digicoaches. Volgend schooljaar zijn de digicoaches op de Johannes Bosco operationeel. De digicoaches zullen aanspreekpunt zijn voor de medewerkers en zij zullen ook interne workshops geven om de secties te scholen in blended learning. De digicoaches vervullen een rol als ‘brug’ tussen blended learning en de dagelijkse lespraktijk.

Routekaart

Ook heeft de Johannes Bosco in samenwerking met Edutrainers een routekaart ontwikkeld waarin vijf niveaus van didactische ict-vaardigheden worden onderscheiden. Deze routekaart maakt het mogelijk om individuele ontwikkeltrajecten uit te zetten voor docenten. In functioneringsgesprekken reflecteert de docent en de leidinggevende met behulp van de routekaart op zijn/haar digitale ontwikkeling.

Bekijk de routekaart

Tips

– Start met het ontwikkelen van een visie (doel) en zet daarbij een stip op de horizon (planning).

– Zorg voor werkmiddagen onder schooltijd waar docenten hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen en samen met de sectie een onderwijsleerprogramma voor de leerlingen kunnen ontwerpen en inrichten.

– Zoek de balans tussen een vrijwillig, maar niet vrijblijvend ontwikkeltraject.

Johannes Bosco neemt deel aan het leerlab Klassikale context.

 

Op zoek naar meer voorbeelden voor het vergroten van digitale vaardigheden van docenten?

– Bekijk de opzet van het Melanchton Business School, het Greijdanus en het Coornhert Lyceum over het onderling delen en bevorderen van ict-kennis.

– Bekijk hoe het IJsselcollege eerst het startniveau bepaalt en hoe het Van Lodenstein College de ict-bekwaamheid van docenten bevordert met een vouchertraject.

, , ,

Reacties1

  1. Karen van der Eng juli 11, 2017 at 12:17 pm #

    Leuk stuk, heeft ons verder geholpen. Ik ben erg blij met jullie routekaart – dank voor het delen!