Digitale didactiek en differentiëren, hoe richt je een les in? – Lesvoorbeeld

Het Hermann Wesselink College uit het leerlab Digitale didactiek heeft voor een les Natuurkunde in V4 een lesvoorbeeld uitgeschreven. Met dit voorbeeld laten zij zien hoe met differentiëren en digitale didactiek de les ingevuld kan worden. Ook wordt een voorbeeld gegeven van een beloningssysteem. De lesstof uit dit voorbeeld is onder meer terug te vinden in de ELO (Magister) van de school. Ook wordt er gebruik gemaakt van ondersteunende uitleg met behulp van YouTube-filmpjes.

Lesopbouw

De leerlingen hebben in deze lesopbouw een verplichting om bepaalde basislesstof te doorlopen en de keuze om aanvullend verdiepingsstof tot zich te nemen. Indien zij inderdaad extra lesstof doorlopen, staat daar een beloning tegenover. Dit kan bijvoorbeeld 0,1 punt hoger zijn bij de toets, maar zij kunnen ook kaartjes met een extra beloning verdienen. Deze kaartjes kunnen zij inzetten tijdens een toets. Aan welke beloningen kun je denken? – 5 minuten je boek mogen gebruiken tijdens een toets, – 1 vraag stellen aan de docent en beantwoord krijgen tijdens een toets (dit kan zowel een open als een gesloten vraag zijn), – 1 vraag naar keuze mogen overslaan tijdens de toets. Na elk hoofdstuk of paragraaf volgt er een eindcheck. Drie eindchecks vormen samen het cijfer voor de tussentoets.

Wat vinden de leerlingen ervan?

  • Tijdens de leerlingevaluaties kwam naar voren dat met name de korte instructiefilmpjes gewaardeerd worden. Ook vindt een meerderheid het fijn om zijn eigen planning te kunnen maken. De duidelijke leerdoelen en eindchecks worden eveneens gewaardeerd.
  • De leerlingen vinden met name het Gamification-element leuk en de motivatie om zo extra opdrachten te maken, is duidelijk aanwezig. Een voordeel van het toepassen van Gamification is dat je alle soorten leerlingen bedient. Het uitgangspunt van de docent is dat zij per leerjaar eenmaal een gamification inzet.
  • Een aantal leerlingen heeft wat moeite met de theoretische begripsdefinitie van deze les, maar wellicht komt dat omdat dit relatief taaie stof is. Ook waardeert een kleine groep leerlingen het juist niet dat er een eigen plan getrokken mag worden. Zij doen dit liever onder begeleiding.

Tips en tops

  • De feedback op de eindtoets/eindcheck is erg belangrijk. Zonder goede feedback gaan de leerlingen alsnog zweven.
  • Belangrijk om voldoende keuze aan te bieden, zodat leerlingen ook echt het gevoel hebben dat zij keuzes mogen maken.
  • De basis van deze lesopzet is gemakkelijk breder in te zetten en geschikt voor diverse vakken en leerjaren.

Wil je meer lezen over differentiëren? Klik dan hier. Wil je meer weten over gamification? Klik dan hier. Meer resultaten uit dit leerlab vind je hier. Heb jij nog aanvullende tips of een concreet voorbeeld? Laat het ons dan vooral weten.

Comments are closed.