Docent als didactische coach: een tussenstand

Zes scholen die hun leerlingen (meer) didactisch gaan coachen, werken sinds 2016 samen in het leerlab Docent als didactische coach. Na een half jaar werd het tijd om voor het eerst een tussenbalans op te maken. Hoe groot is de stap van docent/mentor naar didactische coach? Wat voor scholen hebben docenten nodig? Wat willen de scholen de komende tijd bereiken? En wat zouden ze een volgende keer anders doen? In dit verslag geven de kartrekkers antwoorden op bovenstaande vragen. Een korte samenvatting vind je hieronder.

Wat is haalbaar? 

 • Achter de keuzes die leerlabscholen in de beginfase maken, schuilen dikwijls praktische motieven.
 • Om met coachgesprekken, dagstarts en dagsluitingen te werken, moet je bewuste keuzes over het rooster maken.

Wat zijn de reacties van leerlingen en ouders?

 • Leerlingen zijn blij met de persoonlijke aandacht die ze krijgen van de coach.
 • De gesprekken hebben een duidelijke focus en gaan meer over opbrengsten en minder over welbevinden. De leerlingen vinden dit fijn.
 • Veel ouders waarderen het dat de school met korte lijntjes communiceert over de veranderingen en dat hun kind nu meer op niveau kan werken.

Waarom is er scholing nodig voor docenten?

 • Om de docent te ondersteunen bij de coaching over het behalen van specifieke opbrengsten.
 • Om balans te krijgen tussen loslaten en grip houden.

Wat zouden de scholen de volgende keer weer zo doen? 

 • Begin de ontwikkeling op beperkte schaal, met een klein team dat geen last heeft van structuren elders in school.
 • Verander eerst de mindset van collega’s en ga dan pas aan de slag.
 • Laat docenten eerst zelf stoeien met didactische coaching, dan groeit de behoefte aan scholing en dat is het juiste moment om ermee te beginnen.

Zijn er zaken die scholen een volgende keer anders zouden doen? 

 • Niet te hard van stapel lopen. Toen we in de hele onderbouw maatwerk en didactische coaching wilden bieden, bleek dat voor docenten niet te combineren met de eisen van hun werk in de bovenbouw.
 • Niet tegelijkertijd beginnen met didactische coaching en overgaan op een digitale methode.
 • Meer ontwikkeltijd voor docenten. Een vernieuwing kost veel energie.
Tags: Coaching, Docent

,

Comments are closed.