Alle docenten ict-competent – Zorg voor diversiteit

Het is niet zo moeilijk een klein aantal docenten enthousiast te krijgen. Voor alles is er wel iemand te enthousiasmeren. Het in beweging krijgen van de grote meerderheid is een heel ander verhaal. Mavo aan Zee is er in geslaagd, in relatief korte tijd, een grote groep docenten mee te krijgen en op te leiden. Het verplichtende karakter van de training heeft daar uiteraard in grote mate aan mee gedragen, maar daarover hieronder meer. Het succes startte al door een werkgroep samen te stellen met een grote diversiteit aan ervaring. Het waren docenten met affiniteit voor ICT, maar met een uiteenlopende bekwaamheid op dat thema. De kracht was echter dat de docenten in de werkgroep alle vakgroepen vertegenwoordigden. En dat niet alleen, zij hebben expliciet de opdracht gekregen de ervaringen uit de werkgroep en met de pilot uit te dragen binnen hun eigen sectie.

Deze pagina hoort bij het praktijkvoorbeeld Alle docenten ict-competent.