Docenten professionaliseren in coachende vaardigheden

Het Erasmus uit Almelo heeft binnen het leerlab Curriculumbewustzijn zichzelf de volgende vraag gesteld: “Hoe zet je als schoolleiding professionele leergemeenschappen in om de ontwikkeling van coachende vaardigheden bij docenten te versterken?” Op basis van een Plan van aanpak zijn zij een traject gestart met onder andere een kijkwijzer voor een klassenbezoek als resultaat. Deze resultaten laten zien hoe zij van start zijn gegaan met dit traject en hoe de docenten dit  ervaren.

“Voor de realisatie van gepersonaliseerd leren in de vorm van een persoonlijk leerplan voor de leerling in een ict-rijke omgeving zijn onderzoekende en coachende vaardigheden van de docent voorwaardelijk.”

Waarom aan de slag met het versterken van coachende vaardigheden?

Tijdens schooljaar 2015-2016 zijn praktijkdocenten van Het Erasmus PrO gestart met zich te professionaliseren op het gebied van coachende vaardigheden om leerlingen beter en meer op maat te begeleiden bij hun leerproces. Coachende vaardigheden zijn nodig bij het bespreken van leeropbrengsten om daarmee een passend vervolg aan het leerproces te kunnen geven. Hierbij is zowel het geven van feedback als het ontvangen van feedback van belang.

Hoe zijn de docenten aan het traject begonnen?

We hebben als docenten opnieuw gekeken naar onze rol en de manier waarop we onze lessen inrichten. Doordat we gebruik maken van een digitaal leerplatform hebben we als docenten meer inzichten in de leeropbrengsten en leerprocessen van onze leerlingen. Deze inzichten willen we graag tijdens het begeleiden van onze leerlingen inzetten. We wilden hiervoor onze coachende vaardigheden verbeteren en leren hoe we inzichten op een goede manier bespreken en hoe we op een juiste manier feedback geven en ontvangen. Door middel van dit traject willen we:

 • coachende vaardigheden verbeteren;
 • leren om inzichten op een goede manier te bespreken;
 • leren om op een juiste manier feedback te geven en te ontvangen.

Klik hier voor de uitgebreide ervaring van docenten tijdens het traject.

Wat houdt het traject in?

In het traject ontvangen de docenten feedback van collega’s en geven feedback op elkaar tijdens klassenbezoeken en bijeenkomsten. Het traject draagt bij aan meer open communicatie tussen collega’s en zelfreflectie van docenten. Het Erasmus heeft een kijkwijzer ontwikkeld die zich richt op het feitelijke doen en laten van de docent. De kijkwijzer is in de vorm van een invulformulier waarop de observaties worden genoteerd. Klik hier om te lezen hoe de school het gehele traject heeft vormgegeven.

“Doel van het observeren van een les is niet het beoordelen van elkaar, maar van elkaar leren.”

Eerste ervaringen en resultaten professionaliseringtraject Coachende vaardigheden

 • Er is een begin gemaakt met het bewustzijn van de deelnemende docenten ten aanzien van het belang van een andere rol van de docent en de coachende vaardigheden die daar bij horen. Dit bewustwordingsproces en de vaardigheden die hierbij worden aangeboord, moeten onderdeel blijven van de deskundigheid van de docent. Naast praktijkdocenten geldt dit ook voor theoriedocenten. Gedurende schooljaar 2016-2017 volgt een concrete follow up, meer afgestemd op individuele behoeften en wensen.
 • Van de inhoudelijke onderwerpen van het professionaliseringstraject hebben de docenten wat opgestoken. De mate waarin verschilt per docent, afhankelijk van ervaring en affiniteit.
 • Het doen van klassenbezoeken kwam moeizaam op gang. Docenten hebben wel individueel bij elkaar in de klas gekeken en, aan de hand van de kijkwijzer, aantekeningen gemaakt. Het aanscherpen van de kijkwijzer naar aanleiding van de bezoeken is niet van de grond gekomen. Hierdoor is het eindproduct tevens de eerste versie van de kijkwijzer.

Ga je ook aan de slag met coachende vaardigheden van docenten?

Lees dan hier verder voor tips, tops en voorbeelden:

 • Het leerlab Docent als didactische coach heeft afgelopen schooljaar een coachende aanpak doorgevoerd en delen hun ervaringen. Het Heliomare College licht toe wat de meerwaarde hiervan is.
 • Het leerlab Docent als didactische coach heeft zich specifiek gericht op het krijgen van feedback van collega’s. Lees hier over de evaluatiewijzer die vanuit dit leerlab wordt ontwikkeld.
 • Het Erasmus heeft in het professionaliseringstraject gewerkt met ‘Klassenwerk’ en workshops om het traject onderdeel te maken van het leren op school. Ongeacht het onderwerp van de verandering die je doorvoert is dit een succesvolle werkwijze.
 • Het delen van een beknopt Plan van Aanpak met een bijbehorend tijdspad ishandig om te delen met zo veel mogelijk docenten. Hierdoor is iedereen binnen de school al in een vroeg stadium betrokken bij de verandering.
 • Vanuit de veranderaanpak van Leerling 2020 worden materialen ontwikkeld om de verandering van gepersonaliseerd leren en ict te bevorderen. In deze Folder Ga in gesprek met je team lees je nog meer tips voor het opzetten van een traject binnen de school.

, ,

Comments are closed.