Docentenontwikkelteam; in vijf stappen van idee naar product

Het Arentheem College, vestiging Thomas a Kempis, heeft een docentenontwikkelteam (DOT) opgezet. In zo’n team gaan docenten samen aan de slag met het ontwikkelen van lesmaterialen.

Opzet en uitvoering

Een DOT levert niet alleen praktische materialen op, maar is tevens een middel om je als docent zowel vakinhoudelijk als didactisch te professionaliseren. In deze procesbeschrijving van het Arentheem lees je hoe je een DOT kunt opzetten, uitvoeren en toepasbaar maken op meerdere onderwerpen. Daarbij is het belangrijk de vijf stappen te doorlopen om daadwerkelijk met het ontworpen product aan de slag te gaan.

In vijf stappen van idee naar product

Stap 1: Behoefteanalyse

Onderzoek met de deelnemers welk product je wilt gaan ontwikkelen (binnen de gestelde kaders).

Stap 2: Presentatie en feedback

Iedere deelnemer presenteert tijdens de werkbijeenkomsten zijn/haar product en ontvangt en geeft feedback (volgens feedbackregels).

Stap 3: Testfase

De producten worden tussentijds getest door de doelgroep (bijvoorbeeld leerlingen).

Stap 4: Verbeterfase

Op basis van feedback van deelnemers en doelgroep wordt het product aangescherpt.

Stap 5: Eindpresentatie aan MT en collega’s

Het eindproduct wordt gepresenteerd aan het managementteam en onder de aandacht gebracht van collega’s.

Een voorbeeldplanning van een DOT is hier na te lezen.

Gemotiveerde docenten

Een DOT is samengesteld uit intrinsiek gemotiveerde docenten, die zichzelf hebben aangemeld naar aanleiding van een oproepje binnen de school. Afhankelijk van het beschikbaar gestelde aantal uren en de omvang van de opdracht wordt een aantal bijeenkomsten of werksessies ingepland. In het geval van de DOT over Digitale didactiek van het Arentheem College betrof het een zestal bijeenkomsten (inclusief kick-off en presentatie eindproducten, exclusief de voorbereidende sessie) binnen vijf maanden. In de procesbeschrijving vind je een voorbeeld voor de invulling van deze bijeenkomsten.

Van DOT naar praktijk

Nadat de docenten van het Arentheem College hun digitale product gemaakt, getest en verbeterd hebben binnen de vijf stappen, hebben zij deze in een online lesprogramma gezet. Het uiteindelijke doel is om de producten voor meerdere docenten beschikbaar te stellen. Er is gekozen voor het programma Wikiwijs. Benieuwd naar de eindproducten? Bekijk de video met ervaringen van de docenten.

Tips

Een aantal handige tips voor een DOT:

  • Maak vooraf heldere afspraken over wanneer de bijeenkomsten kunnen plaatsvinden en maak een planning.
  • Het succes van een DOT zit hem voor een groot deel in de organisatie ervan. Zorg dat het aantal beschikbare uren per deelnemer helder is, dat er tijd beschikbaar is waarop alle deelnemers samen kunnen komen en dat de samenstelling voldoende divers is.
  • Maak de opdracht niet te groot, zodat het overzichtelijk en behapbaar blijft.
  • Met name bij de afbakening van de kaders en de voorbereiding van de kick-off bijeenkomst kan de expertise van een externe coach bijdragen.

Het Arentheem College neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

 

Wil je ook aan de slag met een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

Tags: Content

Comments are closed.