Drie weken lang werken aan verbinding, relevantie en eigenaarschap (filmpje)

Acht docenten op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep nemen deel aan het leerlab Curriculumbewustzijn. In dit leerlab wordt onder andere gekeken hoe docenten meer curriculumgericht te werk kunnen gaan om hiermee het eigenaarschap van docenten en leerlingen te vergroten. Het curriculumbewustzijn is geen doel in zichzelf, maar nodig om bewuster bezig te kunnen zijn met het ontwerpen van de lessen en de inhoud daarvan.

Leerproces anders organiseren

De docenten kwamen gaandeweg tot de conclusie dat er voor het bevorderen van verbinding, relevantie en eigenaarschap meer nodig gaat zijn dan de eigen les en de bestaande organisatie. De school gaf hen de ruimte om in een pilot het leerproces drie weken lang anders te organiseren. Twee klassen gingen in deze periode werken met een kernprogramma en een themaprogramma. Het kernprogramma bestond uit grotendeels ‘normale’ lessen. Het themaprogramma bestond uit drie projecten. Deze projecten waren vakoverstijgend en samengesteld vanuit leerdoelen die ‘normaal’ op het programma zouden staan. Bekijk het filmpje over deze pilot en ‘Ga het gewoon doen!’.

Opbouw van een dag binnen de pilot

Opbouw van een dag

Contact

Wil je meer weten over deze pilot? Neem dan contact op met Evert-Jan Oppelaar, EJ.Oppelaar@hvc.nl.

,

Reacties1

  1. http://www./ oktober 6, 2016 at 8:34 am #

    That’s really thinking at a high level