Driehoeksgesprek: “Prachtig om te zien hoe trots ouders zijn”

Dalton Dokkum organiseert drie keer per jaar een driehoeksgesprek waarbij een leerling met zijn coach en zijn ouders praat over drijfveren. Ouder Baukje: “Mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten.”

Ouderbetrokkenheid

Dalton Dokkum is een school die altijd al veel contact heeft met ouders, zo zijn er ouder-, meedenk- en workshopavonden. Door nu ook gesprekken in een driehoeksverhouding – leerling, coach en ouders – te organiseren, betrekken ze ouders nog meer bij de ontwikkeling van hun kind. Schoolleider Sipke Saakstra: “We zijn de driehoeksgesprekken gestart om samen op zoek te gaan naar wat een leerling drijft. Waar is hij goed in, wat wil hij bereiken en wat heeft hij daarvoor van ons als school nodig?”

Geen garanties

Op dit moment werken de eerste en tweede klassen op deze wijze. Het idee van de driehoeksgesprekken is vooraf aan de ouders gepresenteerd. Sipke: “Volwassenen herkennen de werkwijze, zoals het aannemen van een proactieve houding en feedback geven, veelal uit hun eigen werksituatie. Ook sluit het straks beter aan bij de vervolgopleiding. Wij hebben tegen ouders gezegd: wij zijn ervan overtuigd dat de leeropbrengst zal toenemen, maar kunnen geen garanties geven.”

Startgesprek

Het startgesprek (het eerste driehoeksgesprek) vindt aan het begin van het schooljaar plaats en wordt door de leerling zelf voorbereid en gepresenteerd. De leerling wordt daarin begeleid door zijn coach, die hem daar middelen voor aanreikt. De leerling geeft tijdens het gesprek aan welke kennis en vaardigheden hij al goed beheerst en waar hij minder sterk in is. Sipke: “Leerlingen vinden het prettig om eigen keuzes te maken en voelen zich serieus genomen.” Leerling Nynke: “Dit werkt voor mij motiverend, omdat je zelf mag zeggen wat je ervan vindt.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Baukje Rekker: “Als ouder ben ik erg enthousiast over de driehoeksgesprekken. Ik vind het mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten en dat het plan van aanpak ontstaat vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook vind ik het goed dat leerlingen al vroeg leren omgaan met (zelf)reflectie. Als ouder ben ik vooral trots op de presentatie-skills én op de eigen inzichten die mijn kind heeft gekregen.”

Wekelijkse coaching

Naast de drie momenten dat de ouders aanwezig zijn, vindt er ook elke week een coachgesprek – variërend van vijf tot twintig minuten – tussen de leerling en coach plaats. De school werkt hiervoor met het KED-model. Docenten hebben trainingen in coachingsvaardigheden gevolgd. De voortgang van deze gesprekken kunnen ouders digitaal inzien in het volgsysteem van de school.

Doel voor ogen

“Door op deze manier te werken, zet je vanaf het begin van de schoolperiode een leerlijn vast, worden de kwaliteiten van een leerling in beeld gebracht en krijgt de leerling een doel voor ogen”, zegt Sipke. “We laten de leerling voortdurend reflecteren op dit doel. Door onder meer te kijken of de ambities die een leerling heeft uitgesproken nog kloppen met waar hij mee bezig is.”

Eigenaarschap

De grootste winst van de coachingsgesprekken zijn dat leerlingen veel bewuster met hun eigen leerproces bezig zijn. Sipke: “Zij zijn zich voortdurend bewust: dit moet ik halen om mijn dromen waar te kunnen maken.” Daarbij betrek je op deze manier ook de ouders beter bij de opleiding van hun kind. “Het eigenaarschap van het leerproces van een leerling is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school maar ook van de ouders. Het is een gezamenlijk traject waar ouders ook een rol in spelen.”

Trotse ouders

Docent geschiedenis Peter van der Meij: “Ik coach tien leerlingen uit klas 1 en 2. Als school hadden wij altijd al intensief contact met ouders door onder andere ons persoonlijk mentorschap. Door de start-, voortgangs- en workshopavonden die wij organiseren, is dit contact verder geïntensiveerd. De driehoek is een stuk hechter geworden en de lijntjes met ouders waar mogelijk nog korter. Prachtig om te zien hoe trots ouders zijn als hun kind een presentatie geeft over waar de leerling staat qua leerontwikkeling. Wij krijgen vaak terug dat ouders het erg waarderen hoe wij hun bij de opleiding van hun kind betrekken.”

Dalton Dokkum neemt deel aan het leerlab Visie op personalisatie.

Fotobijschrift: een driehoeksgesprek tussen leerling, ouder en docent op Dalton Dokkum.

Meer lezen over driehoeksgesprekken

, ,

Comments are closed.