Hoe maak je individuele digitale leerroutes? Volg het stappenplan!

Voor het ontwikkelen van individuele leerroutes is een gezamenlijke aanpak nodig. Hoe ziet gepersonaliseerd leren eruit bij jou op school en wat betekent dit voor de leerling?  Het Liemers College en het Etty Hillesum Lyceum – Het Stormink hebben een stappenplan ontwikkeld waarin de onderdelen van het ontwikkelen en aanbieden van individuele leerroutes worden beschreven. Dit stappenplan kan je gebruiken om het gesprek binnen jouw school over individuele leerroutes te voeren, en om echt aan de slag te gaan!

Meer inzicht creëren door middel van het stappenplan

Het leerlab Verbinding curriculum, content en platform heeft in het stappenplan drie elementen uitgewerkt: het ontwikkelen van het curriculum, het zoeken van bijbehorende content en het platform om het leermateriaal in aan te bieden. Het ontwikkelde stappenplan brengt in beeld welke stappen je kunt doorlopen per element. Er is geen vaste volgorde van de elementen; de ontwikkeling van de pijlers loopt parallel en de stappen worden telkens op elkaar afgestemd.

Femke Loos, biologiedocente aan het Etty Hillesum is binnen haar school met het stappenplan aan de slag gegaan: “Wij zijn dit schooljaar met een klein groepje van zes docenten begonnen met het gebruiken van het stappenplan. De groep staat nog aan het begin. Er is uitgelegd wat de bedoeling van het stappenplan is, namelijk het gebruiken als leidraad voor individuele docenten en groepen docenten om individuele leerroutes zichtbaar te maken, en daarop is positief gereageerd.”

Gezamenlijk aan de slag

Voor het ontwikkelen van individuele leerroutes is afstemming nodig tussen de actoren: leerlingen, docenten, schoolleiding en de leveranciers van leermaterialen. Samen maak je afspraken over de ontwikkeling en het gebruik van leerdoelen, leermaterialen en het platform. Heb jij het gesprek met collega’s en schoolleiding hierover al gevoerd?

De schoolleiding van het Etty Hillesum staat er in ieder geval positief in: ze zijn enthousiast over het gebruik van het stappenplan en hopen dat ze aan de hand hiervan iedereen kunnen meenemen in het werken met individuele leerroutes. De volgende stap is kijken wat de eerste groep er van vindt en of ze er mee kunnen werken, om vervolgens alle collega’s te betrekken.

Op zoek naar meer informatie?

  • Ga je aan de slag met het zoeken van bijbehorende content? Klik hier voor hulp bij het gebruik van Wikiwijs.
  • Meer informatie over de wensen van scholen en de beschikbare kennis rondom een platform kan je terugvinden in Infographic Voortgangsinformatie en Dashboards.
  • Voor het ontwikkelen van curriculumbewustzijn wordt in het stappenplan verwezen naar slo.nl. SLO is bezig ervaringen van scholen met Leerplan in Beeld in kaart te brengen.
  • Voor het PO is een Online cursus ‘Werken met leerlijnen’ gemaakt.

Wikiwijs

Rating: 4 uit 1 reviews

Bekijk reviews

Klik hier voor alle resultaten uit het leerlab Verbinding curriculum, content en platform.

, ,

Comments are closed.