Een feedbackbijeenkomst gebaseerd op Vier in balans-model

Onderwijsgroep Tessenderlandt heeft het Vier in balans-model gebruikt als uitgangspunt voor een feedbackbijeenkomst met docenten en directieleden. Wat gaat goed? En waar kunnen we nog in verbeteren?

Activerende didactiek

Tessenderlandt is bezig om activerende digitale didactiek op drie locaties te stimuleren en te verbeteren. Dit doen ze onder andere door naar het Vier in balans model van Kennisnet te kijken. Wanneer visie, deskundigheid, inhoud & toepassing en infrastructuur in balans zijn, levert het gebruik van ict de gewenste opbrengsten in het onderwijs. Daarnaast helpt het model de professionaliteit van medewerkers te bevorderen en geeft het inzicht in de investeringen die nodig zijn op het gebied van leermateriaal, software en infrastructuur.

Zelf doen

“In plaats van een externe partij in te huren voor een analyse wilde de onderwijsgroep met elkaar evalueren of alle randvoorwaarden op orde zijn. Projectleider Theo Herman: “Het invullen van vragenlijstjes op websites gaf ons te weinig informatie over de werkelijkheid. Evenmin bood het ons de interactie die wij wilden met onze docenten. Wij wilden echt in gesprek.”

Discussie aan de stamtafel

Het projectteam organiseerde daarom een World Café, een methode voor het leiden van discussies bij grote groepen. In een ruimte stonden meerdere tafels, ieder met een stamgast en een eigen thema met denkvragen. Het thema had betrekking op een pijler uit het Vier in balans-model. De deelnemers (docenten en directieleden) bewogen van tafel naar tafel, de stamgast bleef waar hij of zij was en leidde de discussie. Zo hebben ze met elkaar bekeken hoe ze ervoor stonden.

Verhogen van deskundigheid

“We kregen echte feedback,” zegt Theo. “Vooral het verhogen van de deskundigheid van docenten bleek zwaar te tellen. Deze professionalisering ging niet alleen om het digitaal vaardiger worden van docenten, maar ook over de communicatie onderling en tussen leidinggevenden en hun medewerkers.”

Gezien worden

“De belangstelling en stimulans van leidinggevenden zijn cruciale elementen voor succes,” zegt Theo. “Docenten willen dat waar ze mee bezig zijn door leidinggevenden wordt gezien, op formele en informele momenten.” De leerbehoefte van docenten wordt bij Tessenderlandt daarom een vast onderdeel van functioneringsgesprekken.

“Leidinggevenden zouden wat vaker mogen vragen: Hoe gaat het?”

Tonen van interesse

“Maar de informele momenten zijn misschien nog wel belangrijker”, zegt Theo. “Het tonen van interesse is ook een vorm van gewaardeerde feedback. Leidinggevenden zouden wat vaker mogen vragen: Hoe gaat het? Schiet je al op? Loop je vast?” Van belang is ook dat docenten feedback aan elkaar vragen. “Helaas vinden veel docenten collegiale consultatie nog eng en is men bang voor kritiek. Feedback van leerlingen wordt eveneens nog te weinig gezien als professionaliseringsmogelijkheid.”

Eigen academie

Voor het bevorderen van de digitale didactische vaardigheden van docenten wordt gebruikgemaakt van het TPACK-model . Daar hebben de docenten in kleine groepen scholing in gehad en er draaien pilots. De verdere professionalisering van docenten is ondergebracht bij de eigen academie van SKVOB (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o), waar onderwijsgroep Tessenderlandt onderdeel van is.

Veiligheid en verbinding

Een succesvolle implementatie van activerende digitale didactiek hangt volgens Theo ook af van veiligheid en verbinding. “Als pubers zich niet veilig voelen of geen klik hebben met een docent, dan wordt alles moeilijker. Verbinding maken begint bij als eerste bij het lokaal staan en iedereen begroeten. Dat is effectief en simpel maar niet vanzelfsprekend. Ga het doen. En vraag leerlingen om feedback.”

Toekomstplannen

Voor 2019 staan er belangrijke ontwikkelingen bij Tessenderlandt op de agenda. Zo start locatie De la Salle in Baarle-Nassau (mavo en onderbouw havo en vwo) voor de eerste en tweedejaars met gepersonaliseerd leren. Gebaseerd op het onderwijsconcept Kunskapsskolan krijgt iedere leerling zijn eigen leerroute. Op locatie de Van Riebeeklaan (mavo en vmbo) krijgen alle leerlingen een laptop. De docenten volgen een cursus zodat zij leren kiezen uit het grote aanbod van digitaal lesmateriaal en wat het toevoegt aan hun eigen lesmethode. Op het Christoffel (mavo en vmbo) gaan de vakgroepen zelf bepalen wat de digitale leerlijn is voor hun vak.

Tessenderlandt neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

Meer lezen over ict-implementatie

Wil je ook evalueren over een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.


 

 

,

Comments are closed.