Een gesprekswaaier voor het coachgesprek

Als je start met coachgesprekken met leerlingen, is het prettig om wat houvast te hebben. Het leerlab Docent als didactische coach heeft daarom een gesprekswaaier ontworpen bestaande uit 5 verschillende fases: inleiding, reflectie, doelen stellen, strategieën bepalen en samenvatting. Bekijk de waaier.

Vijf fases

De waaier is zo gemaakt dat voor docent én leerling tijdens het gesprek duidelijk is in welke fase van het gesprek ze zich bevinden. Je kunt de waaierblaadjes uitknippen en met een pin aan elkaar vastmaken waardoor het echt een waaier wordt.

  • In de inleiding is het zaak om de leerling op zijn gemak te stellen.
  • Tijdens de reflectie blikt de leerling terug op de afgelopen periode.
  • Bij doelen stellen help je de leerling bij het bepalen van nieuwe leerdoelen.
  • Bij strategieën bepalen laat je de leerling zijn eigen manier bedenken om de doelen te halen.
  • Bij samenvatting evalueer je het gesprek en zorg je voor goede afspraken.

Rubric docent als coach

Daarnaast heeft het leerlab een rubric ontwikkeld om de ontwikkeling van de docent als coach in kaart te brengen. Het biedt inzicht in de verschillende handelingen van de docent tijdens het gesprek. Dit is ook een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met collega’s over het voeren van een coachgesprek en om gericht feedback aan hen te vragen.

Inroosteren van coachgesprek

Op alle scholen in dit leerlab worden met leerlingen inmiddels coachgesprekken gevoerd: in de onderbouw en soms ook in de bovenbouw. De frequentie loopt uiteen van eens per week tot eens per drie weken, al dan niet met aansluitend een dagstart voor (docenten en) leerlingen. Op Lumion hebben alle leerlingen wekelijks een coachgesprek van vijftien minuten.

Betrokkenheid en openheid

Leerlingen van Lumion geven aan dat ze de coachgesprekken als ’eerlijk’ en ’oprecht’ ervaren. De coaches volgen het leerproces en de manier waarop de leerlingen hun doelen halen. Deze rol wordt duidelijk anders ervaren dan de rol van een mentor. Ook bij Heliomare ervaren docenten meer betrokkenheid door de coachgesprekken; het lesgeven is persoonlijker en meer toegesneden op de behoeften van de leerling. Docent Klaas Vijn: “Ik merk dat ik nu veel leerlinggerichter ben en veel meer een coachende rol heb dan voorheen. Het geeft een andere dimensie aan je vak.”

Bekijk ook de evaluatiewijzer dat door het leerlab is ontwikkeld. Met dit instrument kan een docent zijn eigen coachingsvaardigheden in de les evalueren of feedback ontvangen van een collega.

De gesprekswaaier en rubric zijn met medewerking van Linda Spierings-Vega van het Heliomare College tot stand gekomen. Het DaCapo College, Da Vinci College, De Internationale Vos, Heliomare College, Kennemer College en Lumion nemen deel aan het leerlab Docent als didactische coach.

Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over coaching bij andere docenten? Ga naar Edualdo.nl.

Meer lezen over rubrics

, ,

Comments are closed.