Een goede coach durft naar zichzelf te kijken

Op Metameer leren docenten met een ‘Kijkwijzer’ goede coachgesprekken te voeren. “Jezelf terugzien op film is best confronterend. Het laat niets aan de verbeelding over en dat is leerzaam.”

Een goed gesprek

Van een coachgesprek tussen docent en leerling wordt een filmpje van tien minuten gemaakt. Dat filmpje wordt teruggekeken in het docentengroepje waar de docent/coach deel van uitmaakt. Gezamenlijk is bepaald wat een goed coachgesprek is en waaraan dat moet voldoen. Met het Kijkwijzer 5-fasenmodel kunnen de docenten gedrag herkennen en aankruisen. Imar Savelsbergh, docent én coach op Metameer: “Wat is de houding van de docent, hoe is zijn mimiek? Stelt hij de juiste vragen, vraagt hij door? Durft hij stiltes te laten vallen zodat de leerling de kans krijgt na te denken? Voor een goed gesprek over leerdoelen is dat allemaal belangrijk.”

Opleiding tot coach

Zo’n twee jaar geleden begon op Metameer de opleiding van docenten tot coach. “Als je leerlingen zelf hun leerdoelen laat bepalen, dan is een goede begeleiding nodig en dat vraagt om andere gespreksvaardigheden”, vertelt Imar. De docenten voelden zich aangetrokken tot de opzet van Kunskapsskolan. Besloten werd het 5-fasenmodel van dit leerconcept te gebruiken. Dat is een vast format om docenten doelgericht en structureel op te leiden tot coach.

Peer-to-peer

De eerste docenten die gingen oefenen met coachgesprekken, waren de mentoren van de tweede klas. Imar: “Zij zijn dit jaar mentor in de brugklas. Dit schooljaar worden alle brugklas- en tweedejaarsmentoren geschoold in het voeren van de gesprekken. Zo komen er steeds meer docenten bij.” Inmiddels zijn twintig docenten tot coach opgeleid. Vier van hen leiden in kleine groepjes andere docenten op. Voor deze peer-to-peer benadering is bewust gekozen. “Het is nogal een verschil of je van een directe collega of van een leidinggevende feedback en feedforward krijgt”, aldus Imar. “Door deze aanpak krijg je meer een dialoog en betere gesprekken.”

Portfolio

Om te wennen aan het filmen en gefilmd worden, oefenen de docenten eerst met een coachgesprek van docent tot docent. Dankzij die vuurdoop vinden docenten en leerlingen het daarna minder spannend. De docenten verzamelen de feedback en feedforward van hun collega’s in een portfolio. Ook houden ze in een persoonlijk dossier bij waar ze staan, wat ze beheersen en welke leerpunten er zijn. “Als je jezelf terugziet, zie je direct wat je goed doet en waar je in de fout gaat”, zegt Imar. “Dat is veel effectiever dan iemand aanspreken op bepaald gedrag dat hij allang vergeten is.”

“Als je jezelf terugziet op film, zie je direct wat je goed doet en waar je in de fout gaat”

Vallen en opstaan

Structureel werken aan coaching vergt een behoorlijke cultuuromslag, zegt Imar, zeker in combinatie met alle andere ontwikkelingen op school. “Docenten moeten doelgerichte studieplanners schrijven waarin leerlingen per week zien wat hun taken zijn en wanneer er een toets is. Dat is immers waar ze op coachen. Ze geven taken met een deadline en moeten ervoor zorgen dat er voldoende oefenmateriaal beschikbaar is. Dat gaat met vallen en opstaan.”

Alle facetten

Op Metameer zijn (in de bovenbouw) nog veel docenten die niet op de nieuwe manier werken. Imar: “We rollen alles van onderaf langzaam uit. Zo kunnen enthousiaste docenten elkaar meenemen in de verandering. Coaching moet je samen ontwikkelen omdat het alle facetten van het onderwijs raakt. Als je steken laat vallen in het lesmateriaal, in de studieplanner of in de manier van lesgeven, dan heb je daar ook last van in het coachgesprek. Dat willen we voorkomen.”

Het Metameer College neemt deel aan het leerlab Visie op personalisatie.

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

, ,

Comments are closed.