Een kijkje in de klas, differentiëren 

Het Gymnasium Novum uit Voorburg is een Leerlabschool uit het leerlab Klassikale context. De deelnemende docenten hebben de vwo-klassen opgedeeld in 3 groepen met als doel recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen op niveau, onderwijsbehoefte en leerstijl. Elke leerling krijgt op deze manier instructies die het beste past bij zijn leerstijl. Na de eerste periode mochten de leerlingen zelf kiezen in welke groep zij aan de slag wilden, aangezien zij inmiddels bekend waren met de verschillende werkvormen en weten op welke manier zij het beste de stof tot zich kunnen nemen. Hieronder tref je een indeling van de 3 groepen.

Groep 1: gaat uit van de voorkeur van de leerling om onder begeleiding de theorie tot zich te nemen.

 • De theorie wordt stapsgewijs onder leiding van de docent verwerkt.
 • Er is veel ruimte voor het stellen van vragen in een klein groepje, waarin ook de lastige opgaven gezamenlijk bekeken kunnen worden.
 • De lessen bestaan uit een klassikale uitleg voor groep 1 en 2 door de docent over het onderwerp.
 • Er wordt gewerkt aan opdrachten in kleine groepen, samen met de docent.

Groep 2: gaat ervan uit dat de leerling in staat is om zelfstandig de theorie te verwerken.

 • Daarbij is het de keuze van de leerling op welke manier hij de theorie wilt verwerken en maakt hiervoor een eigen planner.
 • De lessen zijn zo opgebouwd dat er wordt gewerkt aan zelfstandigheid en feedback wordt gegeven door een medeleerling.
 • De lessen bestaan uit een klassikale uitleg voor groep 1 en 2 door de docent over het onderwerp.
 • De leerlingen werken aan zelfgeformuleerde opdrachten.

Groep 3: gaat uit van de zelfstandigheid van de leerling.

 • De leerling kiest ervoor om het hoofdstuk zelfstandig door te nemen en zelf op zoek te gaan naar extra informatie.
 • Daarbij heeft hij de keuze om de uitleg van de docent te volgen tezamen met groep 1 en 2 of zelf aan de slag te gaan.
 • Hij werkt verder aan een samenvatting van theorie en aan een workshop eindexamenvragen.

Voordelen en nadelen

Voordelen en nadelen docenten

Hoe gaat Gymnasium Novum nu verder?

Op dit moment worden meer docenten betrokken bij het project. Zij kunnen aangeven op welke manier zij willen differentiëren en sluiten zich dan aan bij het project. Dit betekent dat niet alle docenten precies op dezelfde manier aan het werk gaan, maar dat er wel met elkaar over gesproken wordt. De uitdaging zit in de borging van het project. Het is van belang dat vanuit de directie ervoor gezorgd wordt dat het project blijft leven onder de docenten en sturing geeft.

 

,

Comments are closed.