Een lesweek op De Dyk

Afgelopen schooljaar heeft De Dyk (onderdeel van scholengemeenschap Piter Jelles) het bioritmerooster ingevoerd. De Dyk is een mavo plusschool uit Leeuwarden. Het bioritmerooster houdt rekening met het biologische ritme van de leerlingen. Zo blijkt uit onderzoek dat tieners het beste informatie opslaan tussen 10.00 en 14.00 uur. Het rooster is nu zodanig opgebouwd, dat de meest intensieve les- en mentoruren tussen deze tijden valt. Volgend schooljaar zal De Dyk dit rooster, met enkele kleine aanpassingen ten opzichte van dit jaar, voortzetten. Daarbij heeft de leerling tien keuzelessen en drie ondersteuningslessen in de week, en de mogelijkheid om eerder examen te doen. De dag wordt gestart met de mentor.

Beloningssysteem van De Dyk

Daarnaast hanteert De Dyk een beloningssysteem. Het is simpel: Goede cijfers? Dan heb je minder begeleiding nodig. Onvoldoendes? Dan heb je meer begeleiding nodig. De begeleiding gebeurt aan het begin van de dag. Dus heb je (bijna) geen onvoldoendes? Dan mag je later starten. De leerlingen waarderen dit systeem hoog. Volgend schooljaar mogen de leerlingen met deze beloning ook eerder naar huis, om 14.40 uur. En welke leerling wil niet op deze manier beloond worden door meer vrije tijd? Toch onvoldoendes? Dan krijg je intensieve ondersteuningslessen van een vakdocent in heel kleine groepen, totdat de cijfers voldoende zijn. Met dit onderwijssysteem zijn de tekorten (onvoldoendes) in een jaar spectaculair gedaald, met 88% in leerjaar 1 en 42% in leerjaar 3. Ook heeft het rooster dit jaar bewezen andere bijkomende voordelen te hebben, zoals een veiligere reis naar school door een latere start. Lees hier meer over. De Dyk is onderdeel van het leerlab Schoolorganisatie.

,

Comments are closed.