Een tussenjaar op maat

College de Opmaat heeft een pilot ontwikkeld voor leerlingen die niet over konden volgens de overgangsnormering én die baat hebben bij een onderwijsprogramma op maat. Bekijk de opzet.

Niet overdoen

Het betreft 13 leerlingen, die geen overgangsbewijs hadden om over te kunnen naar leerjaar 3, maar die eigenlijk ook geen baat hadden bij het overdoen van het leerjaar. Het project Gepersonaliseerd Leren in Motion (GLiM) biedt al deze leerlingen een onderwijsprogramma op maat aan. Projectmanager Mijke Lambooij-Brinkhuis: “We hebben per leerling gekeken: wat heeft deze leerling nodig om klas twee af te kunnen ronden en wat wil deze leerling volgend jaar gaan doen?”

“Blijven zitten is in feite een stap terug, terwijl we juist een stap vooruit willen zetten.”

Projectmanager Mijke-Lambooij-Brinkhuis

Doel voor ogen

Mijke: “Door gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden willen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen, die vaak ook kampen met motivatieproblemen, weer een doel krijgen. Als je een doel hebt, bijvoorbeeld: ik wil hierna naar het ROC, dan weet je waarvoor je het doet.” Daarbij hebben deze leerlingen sociaal en emotioneel gezien behoefte aan een andere manier van onderwijs, doordat ze bijvoorbeeld liever met hun handen werken. “Blijven zitten is in feite een stap terug, terwijl we juist een stap vooruit willen zetten.”

Dit is een experiment

Voor deze pilot is een projectgroep (binnenkring) van in totaal vier collega’s samengesteld en een ‘buitenkring’ van collega’s die zouden willen deelnemen. Mijke heeft de werkwijze vooraf voorgelegd aan de leerlingen en hun ouders. Mijke: “We hebben uitdrukkelijk gezegd: dit is een experiment. We gaan het onderwijs voor deze leerlingen zo inrichten dat het aansluit bij wat iedere leerling nodig heeft, maar we weten niet of het een succes wordt.”

Afronden leerdoelen

De volgende stap was om voor elke leerling uit te zoeken: waar staat zij/hij nu, welke leerdoelen zijn nog niet afgerond en welke opleidingen, praktijksituaties of stages zou deze leerling kunnen gaan volgen? Na de zomer is de groep gestart met het afronden van de leerdoelen van klas 2. Inmiddels zijn de meeste leerlingen halverwege de leerdoelen van leerjaar 3. Al verschilt dit per persoon, omdat iedereen op een andere plek in haar/zijn leerproces staat.

Eigen tempo

De leerlingen krijgen voor ieder vak één uur les van een vakdocent. De overige uren zijn coachingsuren onder leiding van één van de twee GLiM-coaches. In die uren bepalen de leerlingen zelf met welk vak ze verder gaan. Hiervoor werken ze in de elektronische leeromgeving Summar.io. Dit leerplatform biedt een leerling een gepersonaliseerde route door de stof aan, die past bij het tempo en niveau van de leerling en de mogelijkheid om op afstand zelfstandig verder te gaan met de stof.

 

Summar.io

Rating: 3 uit 2 reviews

Bekijk reviews

 

Dynamiek

De grootste uitdaging is, zowel voor docenten als leerlingen, om de nieuwe manier van werken eigen te maken. Daarnaast moet je het roostertechnisch gezien passend zien te krijgen. Het wordt nog complexer doordat altijd een aantal leerlingen naast hun opleiding ook vakken Zorg & Welzijn volgen en is er altijd wel iemand op stage. De groep is dan ook vaker niet dan wel compleet. Mijke: “Gek genoeg is dat voor de dynamiek in de groep juist wel goed.”

Leerproces

Mijke: “Deze pilot vraagt veel van docenten en coaches.” Zij houden voor elke leerling bij waar hij/zij staat in zijn/haar leerproces. Ook helpen zij, naast het uur dat ingeroosterd is, op een ander moment de leerlingen die afwezig waren. Ook de voorbereiding op de coaching kost tijd. Mijke: “De uitdaging voor docenten zit hem in een omslag in denkpatroon: van docent als instructeur naar coach. Veel docenten gaven in eerste instantie dan ook vaak ‘gewoon’ een klassikale les.” Voor de school zit de uitdaging in het faciliteren van tijd.

In de praktijk leren

Coachend mentor Danny Schoenmakers: “Ik merk dat veel leerlingen liever in de praktijk leren dan dat het onderwijs traditioneel gewend is. Daarmee verandert ook onze rol als docent. Daar waar we eerst een bron van kennis waren, worden we een begeleider in het proces.”

Dit ging goed

De pilot is volgens Mijke in meerdere opzichten succesvol te noemen. Zo vinden de meesten leerlingen het prettig om in hun eigen tempo, op verschillende niveaus te werken en zo persoonlijke leerdoelen af te tikken. Ook zijn er (langdurige) samenwerkingen ontstaan met andere opleidingen en bedrijven.

Dit kon beter

Een aantal leerlingen had sneller een eigen richting kunnen kiezen. “Het duurde even voordat iedereen in actie kwam.” Ook zou de pilot een grotere impact hebben volgens Mijke als meer klassen en docenten mee zouden doen. “We kijken nu wat we hiervan kunnen leren, maar één ding is zeker: als je het reguliere onderwijs loslaat, is er heel veel mogelijk.”

College de Opmaat is onderdeel van scholengemeenschap CVO ’t Gooi en neemt deel aan het leerlab LOOT – Veranderende rol van de docent en leerling.

Meer lezen over begeleiding op maat

, ,

Comments are closed.