Engelse les via OneNote

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen heeft een aantal topsportleerlingen die veel reguliere lessen missen. Daarom is gestart met een pilot waarbij leerlingen Engels op afstand volgen via OneNote.

Digitaal notitieblok

Teamleider bovenbouw Ruud Chermin: “In eerste instantie is het volgen van één vak buiten de reguliere lessen uit nood geboren. Een aantal topsportleerlingen is zo vaak afwezig, dat het anders bijna onmogelijk is voor hen om hun punten te halen.” Daardoor ontstond het idee om ze voor één vak met behulp van een digitale tool les te gaan geven. Zo kunnen leerlingen hun lessen volgen waar en wanneer ze maar willen.

“Waarom ik?! Ik ben digitaal helemaal niet handig”

Docent Els Spoeltman

Veel digitaal materiaal

De school is met vier leerlingen een pilot voor het vak Engels gestart. De keuze voor Engels was tweeledig: voor dat vak was al veel digitaal materiaal beschikbaar én de docent kon al goed met het programma OneNote overweg. Docent Els Spoeltman: “In eerste instantie dacht ik: waarom ik?! Ik ben digitaal helemaal niet handig.” Ruud vult aan: “Dat is dan ook precies de reden waarom wij Els dit wilden laten doen!” De werkgroep wilde een docent die zelf ook nog moest uitzoeken hoe je op afstand werkt.

OneNote

Rating: 5 uit 3 reviews

Bekijk reviews

Klassikale les

De leerlingen spraken één keer per week een kwartier lang met de docent. In die tijd konden ze vragen stellen en bespraken ze hoever ze met de stof waren. Daarnaast was er intensief contact via de mail en OneNote. Els: “Als ik het nodig achtte, riep ik ze bij elkaar voor een klassikale les.” Bij aanvang was het idee om zo’n les één keer per twee/drie weken te geven. Dat bleek al snel te weinig. Daarom kwam er op een vast tijdstip toch één reguliere les. Waarin de ene keer bijvoorbeeld schrijfvaardigheid en de andere keer grammatica werd behandeld.

Toetsweken

Ruud: “Toevallig was er één moment dat iedereen kon.” Naast de klassikale les en afspraken met de docent moesten de leerlingen uiteraard ook aanwezig zijn tijdens de vier toetsweken. Zo hadden ze vier ijkpunten om met de lesstof op schema te blijven.

Altijd bij je

Doordat OneNote deel uitmaakt van het Microsoft Office-pakket is het vaak al op een computer geïnstalleerd. Els: “Je kunt het vergelijken met een digitaal notitieblok waarin je aantekeningen bewaart, maar ook teksten, afbeeldingen of video’s.”

Voorbereiding

Vooraf is uitvoerig besproken met zowel de leerlingen als hun ouders: wat gaan we doen, wat verwachten we van jullie en wat kun je van ons verwachten? Ondanks deze goede voorbereiding, hadden de leerlingen toch moeite met het zelfstandig oppakken van de werkzaamheden en met het digitaal werken. Ruud: “Wij denken dat jongeren digitaal heel handig zijn, maar uitzoeken hoe zo’n programma nu precies werkt, bleek nog best lastig. Els vult aan: “Een aantal leerlingen had moeite met het goed aanleveren van het werk en handelingen als het uploaden van bestanden.”

Verantwoordelijkheid bij leerling

Uiteindelijk is er meer tijd en energie gaan zitten in de begeleiding dan vooraf gedacht. Ruud: “We zijn er te makkelijk vanuit gegaan dat leerlingen dit wel zouden oppakken.” Daarnaast dachten de leerlingen in het begin dat ze dankzij de pilot minder aan Engels hoefden te doen. Ruud: “Toen we dat signaleerden, hebben we duidelijk aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor het halen van voldoende punten voor Engels bij de leerling zelf ligt. De docent levert aan en coacht, maar de leerling moet het zélf doen. Vanaf toen raakten de leerlingen gemotiveerd om er een succes van te maken.”

Nieuwe inzichten

Els: “Ik vond het een heel goed experiment. We hebben eraan geproefd en het smaakt naar meer.” Op dit moment kijkt de school of ze de pilot willen gaan uitbreiden. Ruud: “Omdat we het voor maar één vak en vier leerlingen hebben getest, hebben we statistisch gezien niet veel om handen. We zien dat alle vier de leerlingen vergelijkbaar scoren als het jaar daarvoor, maar om echt een goede uitspraak te doen, moeten we de resultaten verder onder de loep nemen. Het heeft ons in ieder geval nieuwe inzichten gegeven om meer aan coaching binnen ons onderwijs te gaan doen.”

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen neemt deel aan het leerlab LOOT – Veranderende rol van de docent en leerling.

Meer lezen over digitale tools

 

Tags: Coaching, Devices

,

Comments are closed.