Een experiment uitvoeren in je klas? CSV Het Perron ging je voor!

Wil jij een verandering doorvoeren in je les, maar weet je niet waar te beginnen? Twee docenten van CSV Het Perron uit Veenendaal leggen uit welke stappen zij hebben gezet. In de les LO zijn vaardighedenrubrics ontwikkeld om een completer beeld van de leerling te krijgen. In de les Mobiliteit & Transport is met een digitale jaarplanner gewerkt om de leerling zelfstandiger te laten werken. Hieronder lees je hoe de docenten de experimenten hebben aangepakt.

Inzicht in vaardigheden bij LO

In de lessen LO worden leerlingen vooral beoordeeld op hun sportieve vaardigheden. Maar hoe zit het met vaardigheden zoals samenwerken en communiceren? En hoe beoordelen andere docenten die vaardigheden? Wat beoordeelt de leerling zichzelf? LO-docente Lotte Sanders heeft door middel van digitale vaardighedenrubrics getracht een breder beeld te krijgen van de leerlingen. Het doel van dit experiment is om het zelfinzicht van de leerling te vergroten. Bij LO wordt gebruikt gemaakt van de rubrics in deze pdf voor samenwerken en communiceren. Het filmpje laat zien hoe zelfinzicht bij de leerling wordt gestimuleerd.

Op deze pagina vind je meer informatie over het experiment.

Zelfstandig plannen bij Mobiliteit & Transport

Leerlingen van Mobiliteit & Transport houden hun taken bij door middel van een aftekenlijst. De nadelen van een papieren planner zijn universeel: het papiertje wordt regelmatig vergeten of is kwijt, en de docent heeft alleen inzicht in de voortgang wanneer de planning door de leerling wordt overhandigd. Docent Kelvin Menger heeft een digitale planner geïntroduceerd waarop leerling en docent op elk moment kunnen zien wat ze moeten doen. Het doel van het experiment is de leerlingen actiever en bewuster te laten plannen. Het filmpje laat zien hoe leerlingen zelfstandiger te werk gaan door een digitale planner.

Op deze pagina vind je meer informatie over het experiment.

Op zoek naar meer voorbeelden? Ook andere Leerlabs zijn bezig geweest met toepassen van competenties in hun lessen. Ben je benieuwd naar….

  • … hoe je het meten van competenties inzichtelijk kan maken en wat de voordelen hiervan zijn? Het Hondsrug College uit het Leerlab Curriculumbewustzijn heeft hiervoor een pilot gedraaid en deelt hun ervaringen.
  • … hoe je de competenties kunt uitwerken gericht op het regie nemen over je eigen leerproces? Het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces heeft hiervoor vaardighedenrubrics uitgewerkt.
  • … hoe je een gesprek tussen docent en leerling kan vormgeven op basis van competenties? Het leerlab Docent als didactische coach heeft afgelopen schooljaar een coachende aanpak doorgevoerd en delen hun ervaringen. Het Heliomare College licht toe wat de meerwaarde hiervan is.

Geïnspireerd door de zelfsturende aanpak bij Mobiliteit & Transport?

  • Het Ichthus College Kampen heeft meerdere experimenten uitgevoerd naar manieren om het leren van leerlingen meer persoonlijk te maken waarbij wordt ingezet op de zelfregulatie van leerlingen.

Het CSV Het Perron neemt deel aan het leerlab Verbinding curriculum, content en platform. Binnen dit leerlab wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om leermateralen, het curriculum en een platform in te zetten om individuele leerroutes mogelijk en inzichtelijk te maken.

, , ,

Comments are closed.