Wat zijn de voor- en nadelen van afname op papier of digitaal?

De vragenlijst kan op papier of digitaal worden afgenomen. Het voordeel hiervan is, in tegenstelling tot een mondelinge afname, dat leerlingen minder snel sociaal wenselijk antwoorden. Mochten leerlingen het bij een schriftelijke vragenlijst vervelend vinden dat de docent na afloop de vragenlijsten kan inzien (en daardoor alsnog sociaal wenselijk antwoorden), laat dan de leerlingen de ingevulde vragenlijsten in een envelop stoppen die de docent heeft. Na de afname kan de envelop dichtgeplakt worden in het bijzijn van de leerlingen. De data worden dan door een ander dan de docent verwerkt. Let wel: dit is absoluut niet noodzakelijk, maar als leerlingen dit prettiger vinden, is het een tip.

Daarnaast ben je bij een papieren afname niet afhankelijk van de beschikbaarheid en werking van computers of tablets. Een consequentie is dan wel dat achteraf alle antwoorden handmatig verwerkt moeten worden in Excel. Dat kost al snel 3 minuten per leerling en voor een hele klas komt dat dus neer op 1,5 uur werk.

Wat dat betreft is het digitaal afnemen van de vragenlijst gemakkelijker en sneller in de verwerking. Afname kan plaatsvinden via digitale enquêtetools als Survey Monkey. Antwoorden kunnen op deze manier gemakkelijk geëxporteerd worden naar Excel. Wel zal je eerst alle vragen handmatig moeten invoeren in de digitale enquêtetool. Hoe meer leerlingen de vragenlijst invullen, hoe efficiënter het wordt om een digitale vragenlijst te gebruiken.