Hoe ga ik zorgvuldig en op een veilige manier om met onderzoeksgegevens?

Toestemming

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is er toestemming van ouders/verzorgers nodig voor deelname aan onderzoeken. Controleer daarom goed of ouders/verzorgers al toestemming hebben gegeven (soms gebeurt dit bij de inschrijving op school al) of vraag dit na bij de schoolleider. Is er nog geen toestemming gegeven? Zorg dan dat ouders/verzorgers worden ingelicht over het onderzoek en geef hen de mogelijkheid bezwaar te maken als zij niet willen dat hun kind deelneemt aan het onderzoek.

 

Anonimiteit

Om de anonimiteit van de deelnemers van het onderzoek te waarborgen, is het belangrijk dat resultaten niet terug te leiden zijn naar individuele personen. Behandel resultaten anoniem door bijvoorbeeld niet de naam van een deelnemer te gebruiken, maar ieder persoon een nummer toe te kennen. In het Excel format is het tevens niet nodig namen van leerlingen toe te voegen, omdat hierin al van nummers gebruik wordt gemaakt.  

 

Opslaan

Sla gegevens altijd op een beveiligde plek op. Mocht je vragen hebben over de veiligheid van je eigen netwerk op school, kun je dit het best vragen aan de systeembeheerder. Digitale resultaten kun je beveiligen met een wachtwoord. Resultaten op papier moeten ook veilig worden opgeborgen. Dit kun je bijvoorbeeld doen in een kast die afgesloten kan worden. Op deze manier voorkom je dat anderen zomaar bij de onderzoeksresultaten kunnen.