Flexibele examinering: “Het heeft mij getoond waartoe ik in staat ben”

Het viel docenten Henk de Vries en Maarten Heemstra op dat sommige leerlingen wel heel makkelijk de havo op het CSG Augustinus doorliepen. De school biedt die leerlingen nu de kans om één of twee extra vakken te volgen op vwo-niveau.

Meer uitdaging

Docent Henk: “Sommige leerlingen kunnen wel wat meer uitdaging gebruiken. Voor die leerlingen is een pilot bedacht, waarbij ze naast hun vakken op de havo één of twee vakken op het vwo kunnen volgen.” In schooljaar 2016/2017 was deze vorm van flexibele examinering al ingericht voor de vakken Engels en economie en sinds kort ook voor geschiedenis.

Voordelen

Voor leerlingen die slagen voor twee vwo-vakken bestaat de mogelijkheid om op het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) in slechts één jaar hun vwo-diploma te halen. Henk: “Wij hebben een speciale afspraak gemaakt met het VAVO. Op het VAVO worden de resterende vijf vwo-vakken gevolgd en afgerond. Maar ook als je geen gebruik maakt van die mogelijkheid, maar bijvoorbeeld intern doorstroomt naar 5 vwo of een hbo-opleiding gaat doen, kan het natuurlijk nooit kwaad.”

Individuele lessen

Leerling Marten (17) slaagde zo niet alleen voor zijn havodiploma, maar ook op vwo-niveau voor Engels en economie. Bijzonder aan het traject is dat Marten zijn vwo-vakken niet klassikaal, maar individueel volgde. Hij maakte zelf afspraken met de betreffende vakdocenten, die hem ook het hele traject hebben begeleid. Ook vond er eens in de 4 tot 5 weken een gesprek plaats om te monitoren wat de stand van zaken was.

Extra verdieping

Marten: “In een of twee lesuren namen we één keer per week alle stof door en bespraken we hoe ik die het beste kon benaderen. Snel en to the point; dit is wat je moet weten. Verder was er veel contact over de app, mail en telefonisch. Doordat ik privéles had, werd de les aan mij aangepast. Daardoor kon ik in een half jaar tijd alle 5 vwo-stof voor economie afronden. Ik vond de persoonlijke begeleiding erg prettig. Het gaf mij veel zelfvertrouwen om zelfstandig te kunnen werken.”

Zelfverzekerd

Marten: “Hoewel het je veel tijd kost, kan ik deze pilot iedereen aanraden. Het heeft mij getoond waartoe ik in staat ben. Ik zit nu met een zelfverzekerd gevoel op het VAVO.” Op het volwassenonderwijs volgt Marten vijf vakken: wiskunde, Nederlands, scheikunde, natuurkunde en biologie en als extra vak aardrijkskunde. Volgend jaar hoopt hij toegelaten te worden op de Rijksuniversiteit Groningen om scheikunde te gaan studeren.

Meer inspanning

Henk: “Natuurlijk vraagt dit traject meer inspanning van docenten en zijn er vakken die zich hier minder goed voor lenen, zoals de Bètavakken. Daar ligt de stof te ver uit elkaar. Als school zal je hier ook zeker in moeten investeren. Er zal tijd vrij gemaakt moeten worden voor de docenten die dit gaan doen en de begeleiding moet goed gewaarborgd blijven.”

Enthousiast

Dit schooljaar doorloopt het CSG Augustinus met zeven leerlingen het traject. De resultaten en motivatie van de leerlingen zijn in kaart gebracht. “Wat zijn hun verwachtingen? Een vak op vwo-niveau doen is pittig en vergt een andere manier van werken. Ook is het belangrijk dat een leerling goed zelfstandig kan werken”, zegt Henk.

Differentiëren

Naast de kansen die dit traject voor een eventuele vervolgopleiding kan betekenen, biedt de aanpak meer voordelen. Henk: “Het doorbreekt een traditioneel patroon en geeft je de mogelijkheid om ‘in de stroom’ te differentiëren. Of je nu je pakket verbreedt om zo de overgang naar het reguliere vwo te vergemakkelijken of voor de VAVO-constructie kiest.”

Het CSG Augustinus neemt deel aan het leerlab Inrichten individuele leerroutes.

 

 

 

 

,

Comments are closed.