Formatieve evaluatie met Quayn

Wat beheers ik al en wat doe ik nog fout? Op het Liemers College analyseren leerlingen hun eigen opdrachten en toetsresultaten met Quayn. Lees hoe de school dit aanpakt.

Ván een toets leren

De sectie nastec (natuurkunde, scheikunde, techniek) van het Liemers College wil dat leerlingen niet alleen vóór, maar ook ván een toets leren. Daarom maken eersteklassers bij dit vak al hun toetsen en opdrachten in QuaynDeze online applicatie bevat een analyseknop waarmee leerlingen hun resultaten na afloop op allerlei manieren kunnen sorteren en bekijken. Vaak krijgen ze van de docent een opdracht mee, bijvoorbeeld ‘bekijk de vijf leerdoelen waarop je het laagst scoorde en maak een verbeterplan’. “Zo krijgen ze oog voor hun verbeterpunten en doen ze er iets mee”, zegt docent Bert Stronks.

Meteen feedback

In het begin is het voor leerlingen wennen om hun eigen resultaten te analyseren, maar al snel hoort het er gewoon bij, merkt Bert. “Leerlingen vinden het fijn om meteen feedback te krijgen. Ze gaan ook efficiënter leren. In de analysetool zien ze niet alleen hun resultaten, maar ook de opbouw van de toetsen en de samenhang met de leerdoelen. Dat helpt bij het leren. Het leuke is dat leerlingen creatief zijn in hun verbeterplannen. Ze pakken niet automatisch het boek erbij: sommigen gaan een filmpje bekijken, op internet informatie zoeken of een proef doen.”

Formatieve evaluatie

Het analyseren van resultaten van opdrachten, practica en toetsen door de leerling zelf, is een vorm van formatieve evaluatie. Dit past goed in de richting die het Liemers College enkele jaren geleden is ingeslagen. Docenten geven de touwtjes deels uit handen; leerlingen krijgen meer keuzevrijheid. Bert ziet evaluatie met behulp van Quayn als een goede manier om leerlingen meer regie over hun leerproces te geven. Het motiveert als je weet wat je kunt doen om beter te presteren: “Voor sommige leerlingen wordt het een spelletje om bij alle onderdelen van een opdracht zo hoog mogelijk te scoren.”

Leerlingen

De leerlingen reageren positief op Quayn. Leerling Marit: “Na een toets kan ik zien hoeveel procent ik heb gehaald. Als ik iets fout heb, dan moet ik daar meer aandacht aan besteden. Het verbeterplan gebruik ik vaak bij het leren voor een proefwerk.” Leerling Melvin: “Quayn is fijn omdat je er direct op kunt als de leraar het klaar zet.” Leerling Jochem: “Het maken van een verbeterplan is niet altijd leuk, maar wel heel nuttig.” Volgens Bert is er voor docenten ook een belangrijk voordeel: “Waar collega’s in proefwerkweken rondlopen met stapels nakijkwerk, zijn de Quayn-gebruikers zo klaar.”

Metadateren

Een voorwaarde om in Quayn te kunnen evalueren, is dat alle toetsvragen en opdrachten een metadatering hebben. Dit zijn digitale ‘labeltjes’, zoals leerdoel, vaardigheid, niveau en onderwerp. Zonder die labels is de informatie niet te sorteren en analyseren. Sommige lesmethodes bieden kant-en-klare toetspakketten voor Quayn waar metadatering is ingebouwd. Maar Bert en zijn collega Tim Scheerder waren daar voor hun vakgebied niet tevreden over, omdat belangrijke metadata zoals leerdoelen en RTTI meestal ontbreken. Daarom gebruiken zij hun eigen digitale toetsen en opdrachten, gemaakt en gemetadateerd in Wintoets. Die kunnen eenvoudig in Quayn worden ingelezen.

Itembank met toetsvragen

“Het voordeel van zelf metadateren is dat jij bepaalt wat je relevant vindt”, zegt Bert. “In Quayn kun je eenvoudig de standaard-labels veranderen. Maar digitale toetsen en opdrachten maken is veel werk, daar moet je echt collega’s bij inschakelen. Het mooie aan Quayn is dat je een gezamenlijke itembank met toetsvragen en opdrachten kunt opbouwen. Wel moet je goed afspreken dat iedereen dezelfde metadata gebruikt. Anders kun je niets meer vinden en items in de gedeelde itembank niet delen.” Bert en Tim hebben dit opgelost door de betreffende informatie in een apart bestand te zetten waaruit collega’s kunnen putten.

Overgeslagen enthousiasme

Op het Liemers College is formatieve evaluatie met behulp van Quayn inmiddels al lang niet meer het project van Tim en Bert. Wat als een tweemansactie begon, is uitgegroeid tot een initiatief waar tientallen docenten van diverse vakken uit onder- en bovenbouw aan meedoen. Dit enthousiasme is overgeslagen naar andere scholen van Quadraam. Onder de titel ‘Quayn als hulpmiddel bij gepersonaliseerd leren’ is dit schooljaar met subsidie van het bestuur en onder leiding van Bert een project van start gegaan waarin 23 docenten van 9 vakken op 7 scholen met formatieve evaluatie aan de slag gaan.

Het Liemers College neemt deel aan het leerlab Verbinding curriculum, content en platform.

Fotobijschrift: Leerlingen van het Liemers College aan het werk met Quayn

Meer lezen over formatief evalueren

 

Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

, , ,

Comments are closed.