“Gepersonaliseerd leren kun je niet alleen”

Het Tabor College Oscar Romero heeft een pilot met maatwerk gedaan, waarbij topsport- en zorgbegeleiders nauw samenwerken. Wat vinden leerlingen en hun ouders van deze aanpak?

Maatwerk

Topsportcoördinator Vincent Kramer: “Het doel van de pilot was om het leren voor zowel topsport- als zorgleerlingen nog meer plaats- en tijdonafhankelijk te maken en voor deze leerlingen maatwerk te leveren. Waarbij een ervaren mentor, topsport- of zorgbegeleider een coachende rol vervulde. Door gebruik te maken van elkaars specifieke kennis en (coachende) vaardigheden, wilden we zo nog beter aansluiten op de behoeften van de verschillende leerlingen.”

Havo 4 en 5 in één

Zo kreeg leerling en paralympisch topsporter Bas (18) vanaf de eerste klas op maat les. Na zijn mavodiploma rondt hij dit schooljaar zijn tweede jaar van het gespreide havo-examen af. Omdat hij schooljaar 2017/2018 naar biologie overstapte, heeft hij met hulp van docent Mireille Meyer dit vak voor havo 4 en 5 in één gedaan.

Supergemotiveerd

Docent Mireille Meyer: “Bas hoopt in 2020 weer mee te kunnen doen aan de Paralympische Spelen.” Vorig jaar is hij door de KNZB overgeplaatst naar Amersfoort, waar hij vijf dagen per week woont en traint. Daardoor kon hij dit schooljaar hooguit anderhalve dag per week op school zijn en zag Mireille hem één klokuur per week. “Omdat Bas supergemotiveerd is, heb ik hem biologie in één jaar laten doen.” Mireille heeft Bas op school steeds uitgelegd wat echt belangrijk is, daarna is hij in Amersfoort en tijdens trainingskampen de eenvoudigere hoofdstukken zelfstandig gaan doornemen.

Strakke planning

Mireille: “We hadden een strakke planning. Bas wist precies wanneer hij over welke hoofdstukken vragen kon stellen. Als docent hield ik hem gemotiveerd door behapbare brokjes aan te bieden en goed aan te voelen: hier kan ik versnellen en daar heeft hij meer tijd nodig.” Het heeft Mireille aan het denken gezet. “Als je voor één leerling veel uit de reguliere lessen kunt weglaten, waarom zou je dit dan niet voor meer leerlingen kunnen toepassen?”

Leven na de sport

Moeder Saskia: “Hoewel zwemmen bij Bas op nummer één staat, vinden wij het heel belangrijk dat hij ook zijn diploma’s haalt. Er is ook een leven na de topsport. Als ouder help en stimuleer ik hem waar ik kan. Zo gebruiken we Facetime als hij op trainingskamp is. Niet alleen ter motivatie, maar ook om samen de stof door te nemen. Daarvoor heb ik van Mireille biologieboeken geleend. Ik ben vol lof over de manier waarop school Bas vanaf dag een heeft begeleid en hoe wij als ouders daarbij betrokken zijn.”

Korte lijnen

Topsportleerling Bas: “Eind mei heb ik examen gedaan. Natuurlijk is het soms lastig om na een zware training aan je schoolwerk te moeten gaan zitten, maar het scheelde dat ik niet de enige in mijn team was. Het was best pittig, maar omdat de lijntjes met school kort waren, kon ik als ik een vraag had altijd mailen.” Bas kan zich nu volledig concentreren op zijn sport. Hij benadrukt: “Gepersonaliseerd leren kun je niet alleen! De school moet het willen faciliteren, de docent moet erachter staan en je moet discipline hebben.”

Begeleiding aan huis

Een andere leerling voor wie maatwerk heel goed heeft uitgepakt is Esmée. In havo 4 is bij haar lymfeklierkanker geconstateerd. Daardoor heeft zij heel veel lessen gemist. Haar mentrix Martine Mebus is haar als coach thuis gaan begeleiden. Esmées moeder Mona: “Vanaf juli 2017 is Esmée begonnen met het volgen van een aantal lessen vanuit huis. Doordat ze weinig op school kan zijn, krijgt ze maatwerk en doet ze nu havo 4 en straks ook klas 5 gespreid.”

Aangepast programma

Voor Esmée is een individueel traject uitgestippeld. Mona: “Haar herstel duurt langer dan gedacht. Daardoor is ze vaak moe en heeft ze weinig concentratie. Martine heeft zich over haar ontfermd. Dat doet ons als ouders heel veel.” Op dit moment is Esmée aanwezig bij de lessen die nodig zijn om havo 4 af te kunnen ronden. Doordat de docenten gewend zijn om met topsportleerlingen te werken, denken ze allemaal met haar mee. “Haar docenten geven aan welk uur belangrijk is om aanwezig te zijn en wat ze zelfstandig thuis kan doen.”

Persoonlijk doel

Tot slot bleek ook voor de dochter van docent Petra Massee maatwerk de oplossing. Petra: “Amber heeft in mavo 3 een half jaar thuisgezeten. Ze kreeg de mogelijkheid om in mavo 4 te starten. Ondersteund door een thuiscoach zijn we gaan kijken hoe haar programma aangepast kon worden om het examen te kunnen halen. Hierdoor raakte zij weer gemotiveerd om aan haar persoonlijke doel te gaan werken: haar diploma halen zonder veel op school te hoeven zijn. Op vaste tijdstippen kwam de thuiscoach langs om te kijken waar ze vastliep en wat ze nodig had van een docent. Uiteindelijk is Amber met mooie cijfers geslaagd en doorgestroomd naar havo 4.”

Het Tabor College Oscar Romero neemt deel aan het leerlab LOOT – Veranderende rol van de docent en leerling.

Meer lezen over les op afstand

Comments are closed.