Gepersonaliseerd leren: wat merkt de leerling?

In samenwerking met Scholieren.com heeft Leerling 2020 een enquête gehouden onder leerlingen over gepersonaliseerd leren en ict. Hoofdvraag: wat merkt de leerling van deze ontwikkeling? Bekijk de uitslag.

In de vragenlijst is ook een aantal opmerkingen geplaatst door de leerlingen. Deze vind je in onderstaand plaatje.

Kanttekening: omdat Scholieren.com meer vwo’ers trekt dan andere leerlingen zijn de cijfers niet helemaal representatief voor de sector. Wij zouden graag een groter bereik hebben onder havo- en vmbo-leerlingen en ideeën hiervoor zijn erg welkom!

, , ,

Comments are closed.