Gepersonaliseerd scholingstraject voor docenten

Het Metis Montessori Lyceum (MML) biedt de bijscholing voor docenten gedifferentieerd aan. Jaar 1 stond in het teken van een intern basistraject. Aan de hand van een meting worden docenten in het jaar 2 ingedeeld in een verdiepingsgroep. Bekijk de opzet en uitvoering.

Om te zorgen dat de leerlingen meer gepersonaliseerd onderwijs krijgen, zet het MML vol in op bijscholing van docenten. Zij gaan ict gebruiken in hun lessen om daarmee tijd en ruimte te creëren, zodat zij meer tijd hebben voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Hiervoor zijn coachingsvaardigheden ook belangrijk.

Scholingstraject

Dit jaar zijn de docenten gestart met het tweejarige scholingsprogramma ‘Gepersonaliseerd Leren voor Docenten’. De bijscholingen op het gebied van ict- en coachingsvaardigheden worden gepersonaliseerd aangeboden. In bijgaande infographic zie je hoe het scholingstraject is opgezet. Zo was dit jaar het doel om Office 365 te introduceren voor leerlingen en docenten. Ook moesten er concrete stappen worden gezet in het persoonlijker en flexibeler maken van het onderwijs. Volgend schooljaar wordt de verdieping aangebracht.

Waar is behoefte aan?

Het is voor MML belangrijk dat de scholing aansluit op de behoeften van de docenten. Daarom is er voor deel 1 een vragenlijst ontwikkeld, om helder te krijgen welke docenten Office 365 al gebruiken en wat men nog wil leren. Voor deel 2 krijgt het MML hulp van Thieme-Meulenhoff. Zij hebben een vragenlijst ontwikkeld waarin docenten hun eigen vaardigheden kunnen inschalen. Zo is de beginsituatie in kaart gebracht en zijn de wensen van de docenten meegenomen. Vanuit deze nulmeting worden docenten benaderd om een traject te bespreken op het gebied van ict- en/of coachingsvaardigheden.

Jaar 1, interne scholing via de Metis Academie

De Metis Academie is een aantal jaren geleden opgericht. Zes middagen per jaar leren docenten in twee blokken van 45 minuten van elkaar. Deze interne scholing is niet alleen voordeliger, de kwaliteit van de kennis en expertise is ook hoog en het is goed voor het groepsgevoel. De docenten konden kiezen uit drie à vier workshops. Ook kwamen de doelen van gepersonaliseerd leren terug en zijn ze ondergebracht in de montessorivaardigheden. Zo is elke docent enthousiast gemaakt voor de professionalisering richting gepersonaliseerd leren. Dankzij de keuzevrijheid, de thematiek en door te leren van elkaar waren de workshops een succes.

Voorbeeld interne workshop Metis Academie:
Docent Mark Sauwer wilde aan de slag met de OneNote Class Notebook, een tool van Office 365. Hij kreeg budget en tijd van de schoolleiding om zich hierin te specialiseren met één voorwaarde: dat hij een Metis Academie-workshop hierover zou geven voor andere docenten.

Jaar 2, verdieping door externe scholing en persoonlijke begeleiding

In het tweede jaar wordt, op basis van de meting die Thieme-Meulenhoff doet, de verdieping aangebracht in de vaardigheden voor gepersonaliseerd leren. Er staan per groep ongeveer tien sessies gepland. Daarnaast krijgt elke docent persoonlijke begeleidingsgesprekken om zo ook maatwerk in de professionalisering van docenten aan te bieden. De school(leiding) weet wat de docenten moeten kunnen en de docenten weten waarom ze in een bepaalde groep zitten en wat ze willen leren. De ontwikkeling van de vaardigheden en de toepassing daarvan is een onderdeel van het functioneringsgesprek met de teamleider.

Voorbeeld hoe het onderwijs nu al meer flexibel wordt:
Docent Jos Hummelen is in zijn aardrijkskundelessen concreet bezig met flexibel en persoonlijk onderwijs. Voor een bepaald thema heeft hij bijvoorbeeld in plaats van één PO, zes PO’s gemaakt. De leerling kiest zelf welke PO hij of zij maakt. Vervolgens coacht Jos hem of haar persoonlijk door de vraag te stellen: “Waarom heb je gekozen wat je kiest?”

Het Metis Montessori Lyceum neemt deel aan het leerlab Person@lize

, ,

Comments are closed.