Groeimatrix als hulpmiddel voor het driehoeksgesprek

Het Olympus College zet een groeimatrix in, een beoordelingsrubric waarmee leerlingen reflecteren op hun competenties. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Portfolio en reflecteren

“Wij willen leren en ontwikkelen zo inrichten dat de leerlingen en de docenten de uitdagingen aankunnen die vandaag de dag vereist zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving”, aldus docent Nico Taminiau. In een portfolio verzamelen leerlingen producten waarmee ze laten zien dat ze over de benodigde kennis beschikken die nodig is om succesvol te zijn in het daarop volgende leerjaar. Daarnaast reflecteren ze ook op competenties die in de groeimatrix beschreven staan.

Driehoeksgesprek

De matrix is een beoordelingsrubric die zowel door de leerling als docent wordt ingevuld met als doel het gesprek met elkaar te voeren om feedback en feed-forward te geven en te ontvangen. De matrix bestaat uit 4 domeinen: plannen & organiseren, samenwerken, motivatie & houding en zelfbewust werken. De school heeft met enkele klassen geëxperimenteerd met het voeren van driehoeksgesprekken, waarbij de leerling de ouders en de mentor uitnodigt.

Doelgerichter

“Wat ik merk, is dat de gesprekken doelgerichter zijn. Het gaat meer over persoonlijke groei van de leerling. Er ontstaat ‘echt contact’”, vertelt Nico. “Waar je voorheen nog sprak over cijfers die een beetje tegenvielen en al mogelijk een actiepunt – ‘harder werken’ –   formuleerde voor de toekomst, kun je nu veel meer spreken in termen van leerlinggedrag en docentgedrag.”

Formuleringen

Nico: “Leerlingen merken dat ze serieus genomen worden. Wat ze nog wel lastig vinden is het reflecteren zelf, oftewel het leggen van verbindingen tussen activiteiten en het ervaren iets geleerd en ontwikkeld te hebben. Vorig jaar bleek dat de formulering van de groeimatrix niet geschikt is voor brugklassers. Vanwege de gebruikte terminologie, maar ook vanwege thema’s die in dit leerjaar minder spelen. Vandaar dat er in het eerste leerjaar nu gebruik gemaakt wordt van de rubrics van het SLO.”

Weerstand

Volgens Nico worden zijn collega’s zich door de matrix meer bewust van het ontwikkelen van de vaardigheden. “Het invullen van de matrix veroorzaakte wel weerstand bij docenten. Sommigen zagen het als ‘zomaar weer een taak erbij’.”

Mentor 2.0

Een van de uitkomsten van het voorgenomen innovatietraject op het Olympus College is meer ruimte voor op-maat-onderwijs. Nico: “De mentor wordt de drijvende kracht. Er wordt een nieuwe functieomschrijving, Mentor 2.0, ontwikkeld en ingevoerd. Docenten hebben hiervoor, waar nodig een coachings- en professionaliseringstraject gevolgd. Het omgaan met driehoeksgesprekken met gebruik van een groeimatrix worden onderdeel van de nieuwe functieomschrijving.

Resultaat

“Er is een beweging tot stand gebracht, waarbij we van docentsturing verschuiven naar meer regie voor de leerling”, zegt Nico. “De leerling ervaart een bepaalde mate van autonomie en merkt dat er contact is en een goed gesprek wat leidt tot concrete ontwikkelplannen voor de toekomst.” Met ingang van volgend jaar zullen de driehoeksgesprekken in alle brugklassen (mavo, havo en vwo) ingevoerd worden.

Het Olympus College neemt deel aan het leerlab Klassikale context – zuid.

Meer lezen over driehoeksgesprekken

,

Comments are closed.