Groeimindset: “Ik kan het nóg niet”

Het Ostrea Lyceum vindt dat elke leerling de mogelijkheid moet krijgen zijn talenten te ontdekken. Lees hoe ze dit aanpakken.

Docenten Erika Steller en Anne Witte van het Ostrea Lyceum introduceerden op school lesmaterialen waarmee je leerlingen kunt stimuleren een groeimindset te ontwikkelen. Anne: “Vaak komen vmbo-leerlingen hier binnen met een laag zelfbeeld en de overtuiging dat ze weinig kunnen. Nu zien ze dat fouten maken oké is en dat je altijd beter kunt worden.” Anne: “Als een leerling nu zegt ‘dit kan ik niet’, wordt dit gecorrigeerd met ‘je kan dit nóg niet’.”

Onderzoek
Een groeimindset is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen, concludeerde Carol Dweck na haar onderzoek. Wie een groeimindset heeft, gelooft dat je door oefening altijd beter in iets kan worden. Een vaste mindset staat ontwikkeling juist in de weg, omdat je er dan vanuit gaat dat intelligentie vaststaat en dat oefenen en doorzetten weinig oplevert.

Werkboek Lef

Anne: “Het Werkboek Lef gebruiken we in de eerste klas tijdens de mentorlessen. Met de opdrachten in dit werkboek ontdekken leerlingen dat je meer leert van proberen en fouten maken dan van niks doen in de overtuiging dat het toch niet lukt. In het werkboek staat bijvoorbeeld een opdracht waarbij je met leerlingen kijkt naar een video waarin een vertrouwensopdracht misgaat. Nadat je de video hebt bekeken, vertel je dat het nemen van een risico spannend is en dat je daar lef voor nodig hebt. Hierna praat je met je leerlingen verder over uit je comfortzone stappen.”

Mooie gesprekken

“Laatst vertelde een collega dat er naar aanleiding van het Werkboek Lef mooie gesprekken ontstaan. Een leerling vertelde hem dat hij wil leren nee zeggen en dat daar lef voor nodig is. En een andere leerling noemde dat hij lef toont als hij meer vragen stelt in de les, omdat hij hiermee het risico loopt aan populariteit te verliezen”, vertelt Anne.

Talenten en kwaliteiten ontdekken

Om te ontdekken wat de talenten en kwaliteiten van leerlingen zijn, gebruiken ze het boekje Aangenaam en de Toolbox voor jong talent. Het boekje Aangenaam heeft het Ostrea Lyceum zelf gemaakt. Anne: “We hebben een aantal jaar geleden alle kennis en ervaring van verschillende docenten en trainers over sociaal en emotioneel leren gebundeld in een boekje. Het is speciaal voor leerlingen.” Erika: “In de Toolbox zitten een sneltest en leuke werkvormen. Ook zitten er talentenkaarten in waarmee je een talentenmuur kan maken van alle talenten van de leerlingen in de klas.”

Groeikaarten

In klas 1 van het Ostrea Lyceum werken ze ook met groeikaarten. Op deze groeikaarten staan groeispreuken. Hoe gebruik je deze kaarten? “In je reguliere les kan je een ‘kaart van de week’ kiezen. Hang deze kaart op het bord. Kom aan het eind van elke les terug op de groeispreuk van de kaart,” vertelt Anne. Ook in een begeleidingsles komen ze van pas. Anne: “Maak groepjes van maximaal 4 leerlingen. Geef elk groepje een groeikaart en een A3-papier. Laat ze de groeispreuk van de kaart midden op het A3-papier zetten. Om de spreuk heen schrijven ze allemaal dingen die ze bij de spreuk vinden horen. Hang de A3-papieren als posters op in het lokaal.”

Volgende stap

Erika: “We willen dit project gedegen aanpakken. Dat kost tijd. We zijn nu bezig met het maken van een doorlopende leerlijn van klas 1 naar klas 2 en bouwen aan een website waarop docenten theoretische achtergronden en materialen kunnen vinden.”

Het Ostrea Lyceum neemt deel aan het leerlab Talentontwikkeling.

Meer lezen

 

, ,

Comments are closed.