Haal je pilot door de innovatieversneller 

Op Tessenderlandt lopen verschillende pilots met digitaal lesmateriaal, educatieve apps en online platforms. Maar hoe zorg je er nu voor dat docenten uit verschillende pilots met elkaar in contact zijn en intern kennis delen? Bekijk de innovatieversneller voor tips.

De school in Breda heeft vier locaties waarop alle leerwegen van het vmbo, praktijkonderwijs en de onderbouw havo/vwo worden aangeboden. Op elk van deze vier locaties van Tessenderlandt vinden pilots plaats. De kennis die wordt opgedaan tijdens een pilot, wordt gedeeld met docenten van andere locaties. Het gevolg hiervan is dat de pilots elkaar versterken en de innovaties daarmee worden versneld.

De tips uit de innovatieversneller komen van algemeen directeur Johan Baselmans en projectleider innovatie Theo Herman. Een van de tips is het benoemen van een projectleider innovatie met een duidelijke taakomschrijving. Doordat hij/zij zicht heeft op alle verschillende pilots kan die persoon voor de verbinding zorgen. In Breda hebben ze inmiddels al veel ervaring met samenwerkingsverbanden. Binnen het bestuur van de school, SKVOB, wordt nauw samengewerkt tussen de rectoren van de verschillende scholen en binnen de stad Breda werken middelbare scholen samen op het gebied van huisvesting.

Tessenderlandt neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

Thema: Tools
Tags:

Comments are closed.