Hbo-vaardigheden in kaart brengen en integreren

Het Mondriaan College wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de overgang naar het hbo en investeert in de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Hoe doen ze dat?

Hoge uitval

Het Mondriaan College is bezig met een transitie van vmbo-t/havo/vwo naar een gespecialiseerde havo. Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het hbo maakt daar onderdeel van uit. “Er is veel onderzoek verricht naar de hoge uitval in hbo-opleidingen en veel van de onderzoeksresultaten impliceren dat een groot gedeelte van de hbo-studenten bij het begin van de studie bepaalde vaardigheden missen. Het Mondriaan College wil daarom investeren in het ontwikkelen van deze vaardigheden vóór aanvang van de hbo-studie”, vertelt Linda le Grand, Beleidsmedewerker Onderwijs en ICT.

Vaardigheden in kaart brengen

Haar collega, docent Daniël Fluitsma, is op basis van onderzoek begonnen met het in kaart brengen van de vaardigheden die nodig zijn voor hbo. Deze gewenste vaardigheden hebben veel overlap met de 21eeuwse vaardigheden en de vaardigheden die geformuleerd zijn door het leerlab ‘Leerling eigenaar leerproces’.

Integreren van vaardigheden

Het Mondriaan realiseerde zich dat bepaalde vaardigheden al worden toegepast binnen de school en dat ze niet ‘blanco’ hoefde te beginnen. Wat alleen ontbrak was een schoolbreed overzicht in hoeverre de vaardigheden zijn geïntegreerd per vak en leerjaar. Linda: “Tijdens twee studiedagen hebben docenten van alle secties bekeken welke vaardigheden zij leerlingen tijdens hun lessen aanleren en/of laten toepassen. Door dit in te vullen werd inzichtelijk waar er gaten en dubbelingen waren in het aanleren van vaardigheden.”

Focus op presenteren

De school is aan de slag gegaan met het verwerken van de vaardigheden in rubrics. “We hebben nu de beschikking over (deels) ingevulde rubrics, maar het kost veel tijd om met alle vaardigheden tegelijkertijd aan de slag te gaan. We hebben er daarom voor gekozen om ons eerst te focussen op de vaardigheid ‘presenteren’. Hier wordt een leerlijn voor ontwikkeld en docenten volgen zelf ook workshops om hun presentatievaardigheid te verbeteren”, vertelt Linda.

Actiepunten

Het Mondriaan gaat verder een programma ontwikkelen om te zorgen dat alle hbo-vaardigheden worden geïntegreerd en gaat monitoren hoe het aanleren gaat. Hoe houden leerlingen en docenten grip op het ontwikkelen van de hbo-vaardigheden en hoe laat de leerling zien dat hij/zij vaardig is? Ook gaan ze kijken of iedereen dezelfde beleving heeft van de vaardigheden.

Bekijk het volledige document met de gebruikte bronnen.

Het Mondriaan neemt deel aan het leerlab Schoolorganisatie.

,

Comments are closed.