Het bioritmerooster – leerlingen belonen

De Dyk, OSG Piter Jelles uit Leeuwarden beloont leerlingen met goede cijfers ‘met een half uurtje langer slapen’. Deze aanpak om leerlingen te belonen voor goede cijfers en uit te dagen vakken op een hoger niveau te volgen, lijkt succesvol.

Geen onvoldoendes? Dan hoef je pas om half tien te beginnen. Goede cijfers op specifieke vakken? Dan kun je dat op een hoger niveau volgen. Sinds het schooljaar 2015/2016 past De Dyk in Leeuwarden, onderdeel van openbare scholengemeenschap Piter Jelles, deze aanpak toe. Ook is de school overgegaan op een ‘bioritmerooster’ waarbij de lessen niet beginnen voor negen uur.

Waarom bioritmerooster?
Uit onderzoek blijkt “Pubers leiden aan chronisch slaaptekort”: ‘Acht uur ’s ochtends beginnen is voor een puber hetzelfde als volwassen om vier uur ’s nachts te laten aantreden’, aldus onderzoeker Thomas Kantermann van de Rijksuniversiteit in Groningen.

Bioritemerooster
Op de Dyk beginnen leerlingen maandag om 9.30 uur. Op de andere dagen op zijn vroegst om 9.00 uur. Ze zijn uiterlijk om 15.30 uur uit.

Begin december 2015 is de nieuwe werkwijze met leerlingen, ouders en personeel geëvalueerd. De eerste conclusie is dat De Dyk op de goede weg is en dat ze verder gaan met fijn slijpen en doorontwikkelen van onze innovaties. Een onverwachts effect van het bioritmerooster is dat de reis naar school veiliger is geworden doordat het op het latere tijdstip minder druk is. Lees verder over een lesweek op de Dyk.

De Dyk is een leerlabschool uit het leerlab Schoolorganisatie.

Thema:

,

Comments are closed.