Het programma Voortgezet Leren is gestart

De projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2 van de VO-raad zijn afgerond, maar krijgen een vervolg in het nieuwe programma: Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs


Toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs is flexibel georganiseerd en biedt leerlingen ruimte om hun talenten optimaal te ontplooien. Dat kan niet zonder goed personeelsbeleid en professionalisering van de schoolorganisatie. Daarom verbindt en faciliteert het programma Voortgezet Leren op het gebied van eigentijds en toekomstgericht onderwijs, de professionele schoolorganisatie en het creëren van samenhang tussen beide.

Impulsactiviteiten en innovatietrajecten

In het programma kunnen docenten, teamleiders, schoolleiders en bestuurders deelnemen aan activiteiten zoals werkconferenties, masterclasses, trainingen, leernetwerken en congressen die onderling met elkaar samenhangen.

Ook biedt ‘Voortgezet Leren’ innovatietrajecten. Gedurende minimaal een schooljaar gaat een groep scholen aan de slag met een eigen ontwikkelingsvraag. De opgedane kennis en ervaring worden toegankelijk gemaakt voor de hele vo-sector.

VO-raad en Schoolinfo

De VO-raad voert het programma samen met Schoolinfo uit.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over het programma Voortgezet Leren, ga je naar voortgezetleren.nl of stuur een e-mail  naar info@voortgezetleren.nl.

Over de naam Voortgezet Leren

Binnen het voortgezet onderwijs is een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer vo-scholen de focus verschuiven van onderwijzen en doceren naar het leren van leerlingen. De naam Voortgezet Leren is een knipoog richting die beweging, en spreekt tegelijkertijd een duidelijke ambitie uit: dit is de richting die we uit willen.

Het gaat daarbij niet alleen om het leren van leerlingen. Toekomstgericht onderwijs vraagt om continue ontwikkeling en dus om inzichten, kennis en inspiratie. Leren van en met elkaar op alle niveaus in de school, houdt die beweging op gang.

Daarnaast geeft de naam aan dat het gaat om een vervolgstap. Het programma Voortgezet Leren staat niet op zich, maar bouwt nadrukkelijk voort op de resultaten van eerdere projecten als Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2, én op ontwikkelingen die scholen zelf al hebben doorgemaakt.

Thema:
Tags:

Comments are closed.