Het roer om: ons droomonderwijs

’t R@velijn gooide het roer volledig om. Van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat. Waar de school eerst nauwelijks genoeg aanmeldingen had om open te blijven, is het aantal leerlingen inmiddels meer dan verdubbeld. Lees hoe ze dat hebben gedaan.

Onderwijsteams

’t Ravelijn werkt met de domeinen Basis, Kader en Mavo. De leerlingen zitten per jaarlaag bij elkaar in een grote groep van 35 tot maximaal 85 leerlingen. Per domein is er een team dat het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen verzorgt. Dit team is weer onderverdeeld in lesteams per vak. Zo’n lesteam bestaat uit vakdocenten en onderwijsassistenten. De grootte van dit team is afhankelijk van het vak en het aantal leerlingen. Gemiddeld is de bezetting 15 tot 20 leerlingen per docent of onderwijsondersteuner.

Didactische carrousel

Tijdens de lessen van anderhalf uur wordt er gewerkt volgens de “didactische carrousel”. Elke half uur wisselen de groepen van onderdeel. De onderdelen zijn: instructie bij een docent, groepswerk/coöperatief leren bij een assistent en zelfstandig werken bij een assistent. Zo krijgt steeds één van de pijlers van de carrousel gestalte: leren van de docent, leren van elkaar en leren van jezelf. Op dit moment worden de groepen ingedeeld op niveau, op instructiebehoefte of gewoon nog op klas. In de toekomst kunnen hierin wellicht ook keuzes door leerlingen worden gemaakt.

“Ik wil nooit meer terug naar klassikaal lesgeven”
Docent Peter

Vakken samenvoegen

Door allerlei verbindingen te leggen tussen verschillende vakken, is er meer samenhang tussen de vakken. Aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing vormen ‘mens en maatschappij’, biologie en verzorging zijn samen VeBi geworden en ook de cultuurvakken (tekenen, muziek, handvaardigheid) staan in relatie tot elkaar in het project ‘mens en cultuur’.

ELO

Docenten van ‘t Ravelijn maken elke week voor zijn/haar vak een leertaak en plaatst die op de schoolportal. Op deze ELO hebben leerlingen ook toegang tot het LOB-dossier, digitale boeken, diverse apps en websites. Deze ELO is op maat ontwikkeld in co-creatie met Volution. Bekijk enkele screenshots van de ELO.

“Je weet precies wat je moet doen en je kan ook gemakkelijk zien wat je al af hebt”
Leerling Ghislaine (1 basis)

Leertaken

In de leertaak staat wat een leerling gaat leren, wat er gedaan moet worden, hoe het werk moet worden aangepakt en wat daar allemaal voor nodig is. Een checklist waarop zowel leerlingen als de leden van het lesteam leertaken kunnen afvinken zorgt voor een overzicht van de vordering voor dat vak. Differentiatie is mogelijk door leerlingen extra materiaal aan te bieden in de leertaak en ook doordat er keuze is in werkvormen.

Clusterontwikkelaar

Om te zorgen dat alle leertaken helemaal in orde zijn en een vaste structuur hebben zijn er twee clusterontwikkelaars. Deze ontwikkelaars beoordelen alle leertaken die de docenten maken aan de hand van een checklist op een aantal vaste criteria, zoals: taalgebruik, sluit de opdracht aan op de leerlijn cluster en past de hoeveelheid stof in de beschikbare uren? Er is een handboek voor docenten waarin precies staat wat en hoe ze het moeten aanleveren.

“Het fijnste is dat we het met zijn allen weer over onderwijs hebben”

Docent Peter

Format

Er is afgesproken dat docenten de taken 5 weken van tevoren af moeten hebben. Minimaal 2 weken voor de daadwerkelijke uitvoer door de leerling moet de leertaak goed gekeurd zijn. In de portal is een toepassing ingebouwd die docenten de mogelijkheid biedt hun leertaken binnen een vastgesteld format/sjabloon te maken. Docenten die al jaren goede leertaken aanleveren, krijgen via de clusterontwikkelaars een extra knop in hun portal, waarmee ze zelf hun leertaken kunnen goedkeuren en daarmee zichtbaar maken voor de leerlingen.

’t Ravelijn neemt deel aan het leerlab Docent eigenaar leerproces.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

, , ,

Reacties1

  1. Myriam Lieskamp september 18, 2017 at 11:16 am #

    Het is een goed verhaal van ’t R@velijn.

    Ik ben op bezoek geweest en heb alles mogen bekijken. Prima aanpak.

    In het boek: “leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs” van Ros, Lieskamp en Heldens hebben we een uitgebreide beschrijving staan van de aanpak van ’t R@velijn.