Hoe betrek je ouders bij een verandertraject?

Op het moment dat je als school start met een verandertraject heb je niet alleen te maken met docenten maar ook met de ouders. Belangrijk in zo’n traject is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, zodat ze ook meer begrip krijgen voor de veranderingen die plaatsvinden in de school. Ouders zijn hierin een belangrijke actor/schakel, omdat zij de voortgang kunnen maken of breken. Munnikenheide College uit het leerlab Inrichten individuele leerroutes heeft hierop ingespeeld door de ouders al aan het begin te betrekken bij het traject. Aan het begin van het traject heeft de school aan de ouders een brief gestuurd om hen te informeren over hun deelname aan het Leerlab. Met behulp van een vragenlijst werd aan de ouders gevraagd hoe zij een bijdrage aan het Leerlab kunnen leveren.

‘Ouders vonden dit fijn, ze weten de school nu ook veel beter en sneller te vinden. Hetzelfde geldt voor de school, de drempel om ouders te benaderen, is zo goed als weg. Dit bleek een goede manier om draagvlak te creëren bij de ouders van onze leerlingen. Daarbij zijn ouders nadat ze hebben meegekeken in het Leerlab ook veel beter in staat om hun kinderen thuis te helpen’, aldus Margo van den Broek docent en trekker van het Munnikenheide College.

De effecten van deze brief, welke voor de zomervakantie van 2015 is verstuurd, zijn tot op de dag van vandaag merkbaar in de school. Zo zijn er ouders die gastlessen verzorgen en vertellen over hun beroep en zijn er ouders die meewerken aan een schoolproject bijvoorbeeld over het maken van winst. Ongeveer 80% van de ouders is actief betrokken bij het Leerlab. Waar je rekening mee moet houden bij het betrekken van ouders:

  • Houd bij het inplannen van ouders zelf een planning bij waarop ouders kunnen intekenen (bijvoorbeeld via Office 365).
  • Denk van tevoren na over de manier waarop ouders mogelijk een steentje kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld gastlessen, kleine projecten of hulp bij activiteiten.
  • De ervaring leert dat het soms afleidend kan werken wanneer er een ouder aanwezig is in het leerlab.

Munnikenheide College neemt deel aan het leerlab Inrichten individuele leerroute. Binnen dit leerlab wordt onderzocht hoe docenten individuele leerroutes kunnen inrichten, zodat leerlingen een gepersonaliseerd leertraject kunnen volgen. Klik hier voor alle resultaten uit dit leerlab.

Thema: Tools

Comments are closed.