Hoe formuleer je een visie op ict-gebruik?

Ict-middelen gebruiken de docenten van OSG Echnaton volop, maar er stond nog geen visie op papier. Lees hoe de visieversneller van Kennisnet door het OSG Echnaton als hulpmiddel is ingezet.

Alles behalve een visie

“Wat wij op school met ict doen, is eigenlijk de omgekeerde wereld”, zegt afdelingsleider en leerlabtrekker Esther Cicilia van OSG Echnaton. “Alles is er, we hebben een schematische weergave (op basis van een stappenplan) van ons ict-gebruik gemaakt, we hebben er alleen geen visie bij.” Esther kreeg de taak die visie te ontwikkelen.

Visieversneller

In overleg met het MT en de andere afdelingsleiders besloot Esther hiervoor de visieversneller van Kennisnet in te zetten. Met de visieversneller organiseer je een workshop waar een visie op het ict-gebruik uitkomt én een concreet actieplan. Dit doe je door aan de hand van stellingen samen ict-doelstellingen in kaart te brengen. Zo’n stelling is bijvoorbeeld: ‘Ik heb voldoende vertrouwen in mijn leerlingen om ze op afstand te coachen en begeleiden’.

Onderwijs 3.0

Onlangs verscheen een verbeterde versie van de visieversneller. Naast een offline variant is er een online variant met wat meer functionaliteiten. Esther gebruikte de visiestellingen uit de offline versie voor een discussie met het MT en de afdelingsleiders. Dit resulteerde in vijf toetsbare kortetermijndoelstellingen, zoals ‘alle docenten zijn ict-vaardig’. Na afloop schreef Esther een visiestuk waarin staat hoe het Echnaton in de toekomst denkt om te gaan met ict: ‘Onderwijs 3.0’. Kern van de visie is dat de leerling eigenaar is van zijn leerproces en dat de docent weet op welke manieren ict kan worden ingezet om dit te versterken.

Studiedagen

Esther: “Het idee was dat we de visie dit schooljaar zouden uitrollen. We begonnen met een studiedag voor en door docenten. Daar ontstond een werkgroep Onderwijs 3.0 die zich samen met een medewerker van VO-content zou buigen over het uitrollen van de visie. Maar we merken dat de realiteit ons inhaalt. Veel docenten zijn ieder voor zich al bezig met Onderwijs 3.0. Wat wij nu nog gaan doen, is de visie verder aanscherpen en workshops voor en door docenten laten geven. Het doel is dat Onderwijs 3.0 volgend jaar in alle afdelingsplannen terugkomt.”

Old school

Docent wiskunde Patrick Foederer is een van de docenten die al aan de slag zijn. “Eerlijk gezegd ben ik behoorlijk old school: ik doe het liefst alles met pen en papier. Maar nu weet ik wat er bij ons op school mogelijk is en zie ik de voordelen van digitaal werken beter. Ik sluit me aan bij de werkgroep en ga verschillende digitale tools inzetten in mijn lessen. Laatst heb ik al een opdracht gegeven waarin wiskundestatistiek is gekoppeld aan Engels. Als je ziet hoe enthousiast leerlingen daarvan worden, weet je dat het tijd is voor vernieuwing.”

Digitale vaardigheden

Afdelingsleider onderbouw Marlies Haukes vindt het mooi dat de deelname aan het leerlab voor beweging heeft gezorgd. “Eerlijk is eerlijk, er zijn stevige discussies gevoerd, maar nu kijken we als schoolleiding allemaal dezelfde kant op. Ons doel? Dat leerlingen meer eigenaar worden van hun leerproces. Ict kan daarin ondersteunend werken. Zeker als je meer wilt differentiëren en maatwerk wilt leveren. We gaan aan de hand van de gestelde doelen eerst de digitale vaardigheden van docenten vergroten. De leerlingen volgen daarna. Het visiestuk geeft ons richting.”

OSG Echnaton neemt deel aan het leerlab LOOT – (Digitale) content.

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

, ,

Comments are closed.