Hoe kies je het juiste digitale leerplatform?

Het kiezen van een digitale omgeving voor gepersonaliseerd leren is ingewikkeld. Daarom ontwikkelde het Scala College een beslismatrix: “We wilden niet afgaan op ons onderbuikgevoel.”

Beslismatrix

Een beslismatrix helpt bij het maken van een bewuste keuze uit digitale platforms die op het oog gelijkwaardig zijn. Eerst zet je alle aspecten die voor jouw school belangrijk zijn onder elkaar, bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid. Vervolgens zet je de platforms die je wilt vergelijken, naast elkaar. Op de kruispunten geef je op een schaal van 1 tot 5 (5 is ‘heel goed’) aan hoe goed een platform op elk aspect scoort.

Gepersonaliseerd leren

De zoektocht van het Scala College naar het ideale leerplatform kwam voort uit het toekomstconcept voor gepersonaliseerd leren dat de school heeft ontwikkeld. De elementen daarvan worden stap voor stap ingevoerd en een goed platform kan die ontwikkeling ondersteunen. “We werken nu met Somtoday, Google Drive en Classroom en deels ook met Learnbeat”, zegt staffunctionaris onderwijs Ria Henderikx. “Heeft een andere digitale omgeving voldoende meerwaarde om die schoolbreed in te voeren? Dat wilden we niet vanuit een onderbuikgevoel beslissen.”

Van doelen naar criteria

Er was behoefte aan helderheid over de criteria waaraan een platform nu en in de toekomst zou moeten voldoen. Ria: “Eerst hebben we in overleg met de onderwijsontwikkelgroepen en de leiding onze doelen bepaald en daar hebben we criteria uit afgeleid. Het resultaat hebben we voorgelegd aan critical friends binnen school en vervolgens in de teams besproken.”

9 criteria

Het Scala College kwam uit op de volgende criteria:

  1. Het ideale platform bevat alle digitale leermaterialen van alle vakken die op de markt verkrijgbaar zijn.
  2. Deze leermaterialen zijn geformuleerd in leerdoelen en leerlijnen gebaseerd op de leerdoelkaarten van het SLO.
  3. Het platform bevat verschillende leertaken die naar een doel leiden.
  4. Docenten kunnen zelf leermaterialen toevoegen en delen.
  5. De leerdoelen en leertaken zijn makkelijk onder te brengen in een planningsinstrument dat voor leerlingen, docenten en ouders toegankelijk is.
  6. De portal bevat mogelijkheden om reflectieverslagen op te slaan.
  7. De school heeft de keuze wie deze kunnen inzien.
  8. Het platform is gebruiksvriendelijk, te koppelen aan het administratieve systeem, makkelijk te implementeren en betaalbaar.
  9. Het bedrijf dat het platform levert, is stabiel en maakt snel werk van gebruikersinput.

Praktijkvoorbeelden en demo’s

Ria vervolgt: “Daarna hebben we onze huidige situatie (Somtoday, Google Classroom plus diverse uitgeverijen) vergeleken met Learnbeat, VO-Content, itslearning, de learning portal van Kunskapsskolan en het zelf laten ontwikkelen van een platform. Collega’s hebben hiervoor onder meer informatie ingewonnen bij andere scholen, bij eigen gebruikers en door het lezen van de praktijkvoorbeelden op leerling2020.nl. Om ook inzicht te krijgen in de functionaliteiten, hebben zij aanbieders uitgenodigd en demo’s bekeken.”

9 uit 9?

Op basis van al deze informatie werd de matrix ingevuld. De conclusie was dat geen van de onderzochte platforms voldoet aan alle criteria. De learning portal van Kunskapsskolan scoort op een aantal punten heel goed, maar gaat gepaard met een totaalconcept voor gepersonaliseerd leren en dat is voor de school te vroeg. Ook willen docenten meer vrijheid bij het kiezen van leermateriaal. Bij zowel Learnbeat als VO-Content mist de link met de leerdoelen en zijn nog niet alle vakken beschikbaar. De invoering van itslearning en het laten ontwikkelen van een eigen platform blijken te kostbaar.

Verder uitbouwen

“We zijn erachter gekomen dat het ideale platform voor ons nog niet bestaat”, vat Ria samen. Het Scala College gaat daarom de huidige activiteiten met behulp van Somtoday, Google Classroom, Dedact en de methoden van uitgeverijen verder uitbouwen. “Wel blijven we de marktontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten nauwlettend volgen en toetsen met hulp van de beslismatrix.”

Scherper bewustzijn

“Het is geen eenvoudig proces, maar wel nuttig”, zegt Ria terugkijkend. “Het formuleren van doelen en criteria scherpt het bewustzijn: wat willen we, wat is voor ons gepersonaliseerd leren en wat is het doel van een platform? Door aan de criteria gewicht te hangen, kom je in gesprek over wat echt belangrijk is. Ook haal je sneller gerichte informatie op en stel je betere vragen aan gebruikers.”

Scala College Beslismatrix

Het Scala College neemt deel aan het leerlab LOOT – (Digitale) content

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

Comments are closed.