Hoe krijg je driehoeksgesprekken van de grond?

Leerlingen SportLifeStyle van OSG Sevenwolden gaan tweemaal per jaar met hun coach en hun ouders in gesprek over hun ontwikkeling. Hoe zet je zoiets op? “Als we op perfectie gaan wachten, gaat de snelheid eruit.”

Sport en school combineren

Alle leerlingen van de onderwijsstroom SportLifeStyle hebben affiniteit met sport: de helft van hen bedrijft zelfs topsport. Allemaal volgen zij een gepersonaliseerd onderwijsprogramma waarin zij sport en school kunnen combineren. In deze SportLifeStyle-stroom is het de bedoeling dat leerlingen zelf de regie nemen. Het voeren van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken is een middel, vertelt teamleider Erik de Vries.

Gezamenlijk voorbereiden

Het persoonlijk ontwikkelgesprek is een driehoeksgesprek met de leerling, de ouders en de coach (de persoonlijke mentor van de leerling op school). De leerling begint met een presentatie over wat hij de afgelopen periode heeft bereikt en wat de doelen voor de korte en lange termijn zijn. Daarna volgt een gezamenlijk gesprek, waarvan ter plekke een verslag wordt gemaakt. Leerling en coach bereiden de presentatie binnen de SportLifeStyle-lessen gezamenlijk voor. Erik: “Die lessen worden door de coach gegeven en daarin oefenen we met de vaardigheden uit het leerlab gekoppeld aan een sportcontext: projecten over voeding, anatomie, doping, enzovoort.”

Touwtjes in handen

Tot nu toe werkte het SportLifeStyle-team alleen in de tweede klas met deze driehoeksgesprekken en dan ook nog slechts één keer per jaar. Dan kom je er volgens Erik echter niet aan toe om te kijken of de doelen daadwerkelijk worden bereikt. Door in de hele school met dit soort gesprekken te gaan werken, willen ze leerlingen stimuleren om zelf de touwtjes in handen te nemen. Voortaan worden met alle eerste-, tweede- en derdeklassers van de SportLifeStyle-stroom tweemaal per jaar een driehoeksgesprek gevoerd.

Sneller van de grond

Voor de invoering maakte de school heel bewuste keuzes. Erik: “Omdat het SportLifeStyle-team bestaat uit docenten die vooral aan de slag willen, hebben we ervoor gekozen omdat ook gewoon te gaan doen.” Er werden drie ontwikkelteams geformeerd, een per jaarlaag, die ieder een eigen invulling mochten geven aan de gesprekken. Erik: “Dat geeft mensen een goed gevoel en dan komt het sneller van de grond. Wel hebben we afgesproken dat overal de regie en het bepalen van de duur van het gesprek en de korte- en langetermijndoelen bij de leerlingen ligt.”

Leerlabmateriaal

Erik vervolgt: “In de voorbereiding en de uitvoering hebben de teams veel gehad aan het materiaal dat in het leerlab is ontwikkeld: wat is een driehoeksgesprek,wat zijn kenmerken van een dergelijk gesprek. Dat materiaal geeft zowel richting voor de invoering als voldoende ruimte voor de onderwijsorganisatie.”

 Activiteitenweken

De eerste ronde van de gesprekken-nieuwe stijl waren in november 2017. Omdat het voor de coaches een hele belasting zou zijn (25 leerlingen per coach betekent ook 25 gesprekken) besloot de school er tijdens de activiteitenweken anderhalve dag voor in te ruimen. Erik: “In die weken hebben docenten meer ruimte omdat leerlingen een deel van de tijd voorstellingen en dergelijke bezoeken.”

Gesprekken overdag

Ook werd besloten om gesprekken met de ouders voortaan altijd overdag in te plannen, zodat de coaches dit niet meer buiten hun schooluren hoeven te doen. Het inplannen van de gesprekken met de ouders ging beter dan verwacht; de ouders reageerden hier positief op en maakten hier tijd voor vrij.

Ontwikkelvrijheid

De ontwikkelvrijheid voor de teams heeft goed uitgepakt: “In de uitvoering van de gesprekken per jaarlaag merken we wel dat er verschillen zijn, maar dit gaat om details. In de periode tot aan de volgende gespreksronde gaan we nu binnen de teams de opbouw wat betreft de regie over het eigen leerproces op elkaar afstemmen. De rol van de leerlingen zal door de jaren heen steeds groter worden”, legt Erik uit.

Communicatie met ouders

Een aandachtspunt is nog dat ouders in de gesprekken al snel geneigd zijn te beginnen over de behaalde cijfers, terwijl het eigenlijk moet gaan over de vaardigheden die de leerling ontwikkelt. “Daar willen we duidelijker over communiceren”, denkt Erik. Dat de gesprekken niet in één keer kant-en-klaar zijn neergezet, vindt hij niet meer dan logisch. “Als we op perfectie gaan wachten, gaat de snelheid eruit. Begin gewoon en stel gaandeweg bij.”

OSG Sevenwolden neemt deel aan het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces.

Meer voorbeelden over in gesprek met je leerlingen

 

 

,

Comments are closed.