Hoe organiseer je een werkconferentie op school?

Wil je met een grote groep collega’s kennis en vaardigheden op een specifiek thema ontwikkelen? Organiseer dan een werkconferentie op je eigen school. Hier lees je hoe Leerling 2020 dat aanpakt.

Wat is een werkconferentie?

De werkconferenties van Leerling 2020 zijn ‘doe-conferenties’. Ze helpen docenten concrete stappen te zetten en geven antwoord op vragen waar docenten tegenaan lopen. Er is een onderdeel waarin docenten kennis en vaardigheden opdoen en een onderdeel waarin zij aan de slag gaan met de opgedane kennis. De opbrengsten zijn direct toepasbaar in de lespraktijk.

Stap 1: Bepaal je thema

De ervaring leert dat het fijn is om de hele dag aan één thema te wijden. Dan kunnen docenten zich goed verdiepen in het onderwerp, met verschillende werkvormen en theorieën. Kies als eerste dus een onderwerp. Populaire thema’s zijn:

 • Digitale didactiek
 • Differentiëren
 • Curriculumbewustzijn
 • Formatief evalueren
 • Leerdoelen
 • Zelf onderzoek doen op school
 • Leerlingen eigenaar leerproces

Stap 2: Stel een team samen

Een werkconferentie brengt enige organisatie met zich mee. Stel een klein team samen zodat je de taken kunt verdelen én het overzicht houdt. Er zijn inhoudelijke, logistieke en communicatietaken. Twee docenten kunnen zich bijvoorbeeld bezighouden met de inhoud: zij zoeken experts en stemmen de workshops op elkaar af. Een derde docent een facilitaire medewerker houden zich bezig met de logistiek en communicatie: zij organiseren mailings en regelen lokalen en de catering.

Stap 3: Geef het organisatieproces vorm

 • Neem met je team wekelijks kort de stand van zaken door. Maak bijvoorbeeld een Trello-bord om overzicht te houden over de taken.
 • Verdeel de inhoudelijke taken goed: wie benadert experts, wie stemt workshoponderwerpen af, wie maakt samen met de experts opdrachten voor de workshops.
 • Denk na over een programma en stel dit vast (zie stap 4).
 • Verdeel de logistieke en communicatietaken goed: wie coördineert de aanmeldingen, wie regelt promotie/externe communicatie, wie regelt de ruimtes, wie stuurt de catering aan, wie verzamelt materiaal, wie zorgt voor bewegwijzering en wie voor de ICT?
 • Maak een planning met deadlines, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Reken voor de voorbereiding ongeveer 3 maanden.
 • Stel een begroting op en maak een duidelijke verdeling in kostenposten. Houd rekening met kosten voor catering, materialen, eventueel externe experts en de locatie.
 • Maak een draaiboek voor de conferentiedag, met alle taken en benodigdheden.

Stap 4: Bepaal de inhoud en werkvormen

Vraag docenten waar zij behoefte aan hebben. Het uitgangspunt van een werkconferentie is dat docenten er de volgende dag mee aan de slag kunnen. Lange plenaire sessies worden zelden gewaardeerd. Laat collega’s zoveel mogelijk doen!

Mogelijke programmaonderdelen:

 • Keynote: inspirerende spreker die het doel van de dag duidt (plenair)
 • Rondetafelgesprekken: docent/expert introduceert een onderwerp en gaat hierover in gesprek met collega’s(20-30 min., max. 10 personen)
 • Inspiratiesessies: in korte sessies krijgen docenten door een praktijkvoorbeeld inspiratie om aan de slag te gaan (20-30 min., max. 10 personen)
 • Workshops: docenten gaan onder leiding van een expert/docent aan de slag met opdrachten (min. 60 – max. 75 min., max. 20 personen -in overleg met de expert)
 • Proeverijen: digitale tools worden uitgelegd door een expert, waarna deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met een opdracht (25 min., max. 10 personen).

Voorbeeld opzet werkconferentie

Opzet Werkconferentie algemeen
13:30 Inloop
14:00 Welkom +keynote
14.40 Workshopronde 1: (65 min. keuze uit diverse workshops)
15.45 Pauze
16:00 Gespreksessies (3 x 20 min., keuze uit verschillende inspiratiesessies)
17.00 Pauze
17.10 Workshopronde 2 (herhaling workshops ronde 1)
18:15 Borrel en afsluiting.

 

Opzet Werkconferentie digitale didactiek
14:30-14:45 Welkom
14:45-15:00 Keynote
15:00-15:25 Proeverij 1
15:30-15:55 Proeverij 2
16:00-16:25 Proeverij 3
16:25-16:35 Pauze
16:35-17:55 Werken aan opdracht
17:55-18:05 Afsluiting
18:05 Maaltijd

Stap 5: Werkzaamheden op de dag zelf

Het is handig als iedereen meteen weet wat hij of zij moet doen. Zorg voor een rolverdeling en neem die op in het draaiboek. Kom kort samen voor een briefing. Verdeel taken: de inschrijftafel opzetten, zorgen voor bewegwijzering, workshoptitels op de deuren plakken, lokaalinrichting in orde maken, opdrachten klaarleggen en experts, bezoekers ontvangen.

Stap 6: Evaluatie

Stuur deelnemers na afloop meteen een evaluatieformulier. Hoe hebben ze de dag ervaren? Wat ging goed en wat kan beter? Evalueer ook met je team. Wat heb je ervan geleerd en wat neem je mee naar de volgende conferentie?

Algemene tips

 • Instrueer leiders van een inspiratiesessie of rondetafelgesprek duidelijk over het doel van de sessie. Het zwaartepunt ligt op kennisuitwisseling tussen de deelnemers. De rol van de gespreksleider is het thema (of een eigen voorbeeld) te introduceren en van hieruit in gesprek te gaan. Laat het geen eenzijdige presentatie worden.
 • Zorg voor voldoende pauzes/rustmomenten tussen de workshoprondes. Mensen willen bijpraten over de sessies en elkaar beter leren kennen. Zorg voor voldoende eten en drinken.
 • Een keynotespreker kan aan het begin de doelen en het thema voor alle deelnemers helder maken.
 • Gebruik dicht bij elkaar gelegen lokalen, zeker voor rondes waarbij snel doorgeschoven moet worden.
 • Leg materialen (post-its, pennen, opdrachten) vooraf klaar.
 • Bezuinig niet op de catering. Goed eten maakt of kraakt de dag.

Bekijk de opdrachten van de werkconferenties van Leerling 2020:

Deze scholen gingen je voor. Bekijk hier hun opzet en werkwijze:

 

,

Comments are closed.