iCoaches zorgen voor verspreiding en continuïteit

Bij de invoering van de iPad op het Tabor Werenfridus kregen docenten een training over apps en de mogelijkheden. Dit werd ervaren als een goocheltruc. De informatie bleef niet hangen. De iPad werd niet gebruikt omdat docenten zich ondeskundig voelden. Dat moest anders. Bekijk hoe de iCoaches wel voor verandering zorgden.

Een voorbeeldfunctie

Tabor Werenfridus werkt sinds 2013 met iPads voor docenten en leerlingen. Een evaluatie toonde aan dat docenten zich in eerste instantie ondeskundig voelden. “Ik heb wel een iPad, maar ik weet niet wat ik ermee moet.” Om het delen en borgen van kennis met betrekking tot digitale didactiek een plek te geven zijn in 2014 iCoaches aangesteld. Per vakgroep één collega die hier min of meer verantwoordelijk voor is. Zij monitoren de ict-vaardigheid en zorgen ervoor dat ict in de les op de agenda van het vakgroepoverleg komt te staan.

De aanpak

Voor de functie van iCoach werd gekeken naar een groep docenten die zin hadden ermee aan de slag te gaan en al enigszins ict-vaardig waren. Tabor Werenfridus heeft een training/adviesbedrijf ingehuurd (Pitwise) die middels een nulmeting geïnventariseerd heeft welke docenten in de verschillende vakgroepen het meest ict-vaardig waren. Na deze nulmeting is in een persoonlijk onderhoud gevraagd of de betrokken docenten bereid waren, tegen een vergoeding van 15 uur per maand, de taak op zich te nemen.

Het scholingstraject

Vervolgens gingen deze docenten een scholingstraject in op de gebieden: digitale didactiek, vakspecifieke mogelijkheden van iPad-onderwijs en praktische coachingsvaardigheden. Bij een succesvolle deelname en voldoende inzet ontvingen docenten het certificaat “iCoach iPad-onderwijs”. Dit is door het Lerarenregister geaccrediteerd.

Rol

In het begin voelden de iCoaches zich nog onwennig. Ze vroegen zich af wat hun rol precies was. Dat had tijd nodig. De invulling van de taak wordt steeds duidelijker. iCoaches organiseren trainingen voor de vakgroep, tijdens de vakgroepvergadering delen ze kennis en ervaringen en ze geven individuele begeleiding aan collega’s uit de vakgroep. Ze signaleren bovendien wat er gebeurt binnen de vakgroep en ze hebben regelmatig een intervisie met de andere iCoaches. De iCoaches volgen ook hun eigen leertraject, dus niet iedereen is hier even vaardig in.

Wat is het effect?

Dankzij de iCoaches worden docenten steeds ict-vaardiger. Dat merken de leerlingen ook in de les doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van ict. Daarnaast voelen docenten zich ondersteund doordat ze een duidelijk aanspreekpunt hebben. De veranderingen in de school worden steeds meer een gezamenlijk doel in plaats van een doel van een paar docenten.

Tips voor andere scholen

  • Breng een groep docenten bij elkaar die gemotiveerd is.
  • Voer iPads en iCoaches plus training tegelijkertijd in. Het verschil tussen de iCoach en de docenten in de vakgroep mag niet te groot worden.
  • Faciliteer de iCoaches.
  • Denk ook aan tijd voor iCoaches zodat ze kennis en ervaringen met andere iCoaches kunnen delen.
  • Kijk kritisch naar de 0-meting. Veel docenten antwoordden ‘nee’ op de vraag: “Gebruik je de iPad in de les?” Maar het bleek dat ze de iPad thuis wel gebruikten, waardoor de docent op een verkeerd niveau werd ingedeeld.
  • Richt een deel op intranet in voor iCoaches.

Het vervolg

Het Tabor Werenfridus wil de iCoaches een nog grotere verantwoordelijkheid geven in de training van hun vakgenoten. En er komt een scholingsplan voor de continuïteit van de verandering voor alle docenten en voor uitbreiding van de iCoaches. Het project is succesvol als de vakgroep functioneert als professionele leergemeenschap. De iCoach-rol zal blijven bestaan om de continuïteit van nieuwe ontwikkelingen te blijven borgen.

Tabor Werenfridus neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek

 Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, , , ,

Comments are closed.