Iedere leerling een laptop van school

Door te bezuinigen op leerboeken speelde CSG Calvijn binnen enkele jaren genoeg geld vrij om voor elke leerling een laptop te kunnen aanschaffen. Welke keuzes hebben de scholen gemaakt om dit voor elkaar te krijgen?

Bezuinigen op leerboeken

Vier jaar geleden maakte het bestuur van CVO, het bestuur waar de scholengemeenschap Calvijn onder valt, een notitie waarin het belang van het maken van bewuste keuzes bij besteding van leermiddelengeld werd bepleit. Directeur Bas van Hamburg van Calvijn Meerpaal: “Die notitie hebben wij vertaald naar onze vestigingen. Alle secties op de scholen zijn bewustere keuzes gaan maken. Door te bezuinigen op leerboeken en het herschikken van middelen creëerden we een buffer. Die hebben we ingezet om voor elke leerling een laptop aan te schaffen, zonder dat ouders daaraan mee hoefden te betalen. Zo bieden we gelijke kansen aan leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden.”

In gesprek met sectie

In de praktijk werkte de bezuiniging zo dat als een sectie een nieuwe methode wilde, ze daarover eerst in gesprek met de adjunct-directeur onderwijs gingen. Wilde een sectie bijvoorbeeld een moderne, maar dure methode voor de onderbouw, dan moesten de docenten zelf aangeven hoe dat bekostigd kon worden. Bas: “Een van de manieren is bijvoorbeeld door eigen content te ontwikkelen voor andere leerjaren, bijvoorbeeld met VO-content. Steeds meer docenten ontdekten zo dat ze veel konden bereiken door nieuwe dingen uit te proberen en te experimenteren.”

Europese aanbesteding

Na drie jaar op deze manier gewerkt te hebben werd in de zomer van 2017 voor alle 4200 leerlingen een laptop aangeschaft. Het CVO schreef hiervoor een Europese aanbesteding uit: “We wilden stevige devices die tegen een stootje kunnen, die handzaam en betaalbaar zijn”, zegt teamleider IT Dimitri Verschoor van Calvijn Meerpaal. “Iedereen heeft dezelfde laptop gekregen die ook als tablet te gebruiken is. Daar moet een leerling dan in principe zijn hele schooltijd mee doen.”

Proefdraaien

De invoering van de laptops zijn voorbereid in pilots. Dimitri: “We deden mee in diverse projecten om ervaringen op te doen met ict in de les. Zo heeft een van onze scholen vijftig devices van Microsoft gewonnen in een landelijke wedstrijd en een andere locatie heeft zelf een pilot opgestart. Op die scholen is een aantal jaren proefgedraaid.”

Zelf ontwikkelen

De balans tussen traditionele en digitale leermiddelen verschilt per vakgroep, legt Bas uit. “Sommige vakgroepen kiezen voor zelf ontwikkelen, met vallen en opstaan. Andere kiezen een traditionele methode met een online component, weer andere voor bijna alles digitaal. Maar alle docenten weten dat er verwacht wordt dat leerlingen ook op de laptop werken. We streven naar 20-25 procent van de lestijd. Maar het gaat om de balans: een klassikale uitleg van een docent kan ook zeer waardevol zijn. Ik denk dat je daarom heel bewust bezig moet zijn met wat je aanschaft.”

Leerlingen

Het Calvijn evalueert tussentijds wat de ervaringen zijn. Bas: “Leerlingen vinden het natuurlijk leuk dat ze een laptop hebben, maar ze zijn er niet per se van overtuigd dat je met een laptop hogere cijfers haalt. Dat is ook niet bewezen. Maar omdat computers alom tegenwoordig zijn in onze samenleving, willen we dat die ook op school gebruikt worden door alle leerlingen.”

Bijschaven en verbeteren

De afgelopen tijd hebben de verschillende secties op Calvijn Meerpaal alweer nieuwe keuzes gemaakt op het gebied van leermiddelen. Bas licht toe: “Bij online licenties kan dat: een boek schrijf je over vijf jaar af, maar een online licentie kun je na een jaar stoppen. Die gesprekken verliepen heel goed, vooral omdat docenten de afgelopen drie jaar al hebben geleerd om bewuste keuzes te maken.”

Calvijn Meerpaal neemt deel aan het leerlab Digitale vaardigheden.

Meer lezen over devices

Hoe financier je een device voor leerlingen?
Een device voor elke leerling, en dan?
Voorbeeld draaiboek – Hoe voer je een device in op school?

Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

,

Comments are closed.