In de media

maart 2019

'De leraar wordt op waarde geschat'

In de leerlabs van Leerling 2020 hebben docenten van meer dan tweehonderd scholen stappen gezet om het onderwijs aan hun leerlingen meer te personaliseren. Ruim vierhonderd praktijkvoorbeelden voor en door docenten zijn online beschikbaar. Ook
komt er een vervolgprogramma voor het doorontwikkelen van vernieuwingen in de hele school.

Lees het hele artikel.

25 januari 2019

Idee: alle leerdoelen in vakjes en kleuren

Hoe maak je leerlingen eigenaar van hun leerproces, terwijl je goed zicht houdt op hun vorderingen? Met die vraag in het achterhoofd namen docenten Dennis Groot en Ron van der Sluis deel aan het project Leerling 2020. Het Alkwin Kollege in Uithoorn startte een paar jaar terug met leerdoelgestuurd onderwijs. “Een leerdoel zorgt ervoor dat leerlingen vooraf weten wat er van hen verwacht wordt en waarom”, vertelt Van der Sluis, onderwijsinnovator en docent natuurkunde. “Daardoor groeit hun motivatie. Lesgeven wordt bovendien leuker omdat je makkelijker de methode kunt loslaten en andere bronnen kunt aanboren.”

Lees het hele artikel.

oktober 2018

Harold Bekkering over het onderwijssysteem.

“Het mooie van Schooldomein is dat het opdrachtgevers en architecten beter laat nadenken over hoe we een school zouden moeten inrichten, fysiek en qua inhoud met als doel de nieuwsgierigheid te blijven prikkelen. Wat dus niet helpt is om lokalen te maken; in een lokaal staat één persoon altijd voor een groep die afwacht en achteroverleunt. Ik werk met de Stichting Schoolinfo waar 200 aangesloten scholen met innovatie bezig zijn. Veel leeromgevingen zijn grotere ruimten waar je meer competenties kunt ontwikkelen. We moeten afleren dat leerlingen kunnen achteroverleunen omdat een docent vertelt hoe het moet. Docenten moeten juist leren luisteren en door activiteiten het onderwijs vormgeven". Lees het hele artikel.

Harold Bekkering is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

19 juni 2018

Onderzoek over Leerling 2020 op Radio 1 journaal

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad is geïnterviewd voor Radio 1 journaal naar aanleiding van het AD-artikel "De traditionele lesroosters op middelbare scholen verdwijnen". In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat Schoolinfo in het kader van Leerling 2020 heeft laten doen.


19 juni 2018

Middelbare scholen gooien de roosters om

De traditionele lesroosters op middelbare scholen verdwijnen", schrijft het Algemeen Dagblad. In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat Schoolinfo in het kader van Leerling 2020 heeft laten doen. "Zeker 1 op de 5 scholen heeft de lessen van 50 minuten vaarwel gezegd. Met nieuwe roosters proberen ze de leerlingen meer vrijheid te geven om hun eigen schoolroute uit te stippelen en zo de motivatie te verhogen."

Lees het artikel van AD.

 

20 januari 2018

'Leerlingen voorbereiden op veeleisende maatschappij'

Leerlabschool Johannes Fontanus College uit Barneveld met een interview in de Barneveldse krant. 
Lees het hele artikel.

9 januari 2018

Ministers staan model in het Picasso Lyceum

Hoog bezoek voor het Picasso Lyceum (leerlabschool leerlab Zo.Leer.Ik!). Beide ministers van Onderwijs Arie Slob en Ingrid van Engelshoven wilden graag iets anders dan een saaie grijze of witte achtergrond en zochten een inspirerende schoolomgeving als decor voor de nieuwe ‘staatsieportretten’.
Lees het hele artikel.

Eigenaarschap docenten

3 november 2017

Meer lezen over…. Eigenaarschap van het leerproces

Gepersonaliseerd leren, digitaal onderwijs, differentiëren in de klas, effectief toetsen… Uit de vele onderwerpen waarover in onderwijsblogs, -artikelen en -posts geschreven wordt, heeft Noordhoff Uitgevers dit keer het onderwerp ‘eigenaarschap van het leerproces’ gekozen. In dit artikel ook een aantal voorbeelden van leerlabscholen.

27 oktober 2017

Populair praktijkvoorbeeld in Onderwijs van morgen

Het praktijkvoorbeeld Differentiëren met de Groen/Blauw/Paars-methode van het Cals College en Revius Lyceum is opgenomen op de website van Onderwijs van Morgen. Dit praktijkvoorbeeld is een van de meest bekeken praktijkvoorbeelden op onze website. 

25 augustus 2017

Smartphonegebruik in de klas

In een Nu.nl-artikel over het gebruik van smartphones in de klas komt ook de leerlabschool het Drachtster Lyceum aan het woord. "Updates in het lesrooster zijn nu binnen vijf minuten bij iedereen bekend. Weet een leerling niet waar hij moet zijn, dan checkt hij de telefoon even." Bekijk het artikel.

14 juli 2017

Onderwijs van de toekomst 

‘Onderwijs van de toekomst’ is een bijlage bij Elsevier en gaat in op thema’s als gepersonaliseerd leren, digitalisering en onderzoekend leren. Eric Razenberg, Directeur ThiemeMeulenhoff: “Er is dus een vraag naar gepersonaliseerd leren, waarbij leerlingen op basis van een curriculum hun eigen leerproces kunnen doorlopen met lesmateriaal dat kan meebewegen met hun behoefte.” Bekijk de bijlage.

28 juni 2017

Kamerlid op bezoek bij Het Schoter

Leerlabschool Het Schoter in Haarlem kreeg onlangs bezoek van VVD Kamerlid Bente Becker. Ze heeft onderwijs in haar portefeuille en wilde met eigen ogen zien wat onderzoekend leren precies is en hoe dat op Het Schoter vorm heeft gekregen. Bekijk het verslag in het Haarlems Weekblad

28 juni 2017

Leerlabschool in het Udens Weekblad

Leerlabschool Udens College is afgelopen schooljaar met vier groepen havo/vwo begonnen met een nieuw leermodel als pilotproject. In dit leermodel heeft de leerling veel meer de regie en verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. In het Udens Weekblad verscheen dit artikel over de bevindingen van de school, de leerlingen en de ouders.

8 juni 2017

“Wat willen wij als school”

Teamleider VMBO Marijke Beijleveldt van de leerlabschool CSG Liudger, locatie Splitting, is geïnterviewd door Digischool over hoe je kunt beginnen met gepersonaliseerd leren. “Je kan niet met een druk op de knop gepersonaliseerd leren invoeren. Eerst moet je met elkaar vaststellen: wat willen wij er als school mee?” Bekijk de pdf

2 juni 2017

Ict-vaardigheden vergroten? Volg deze tips

Zonder uitstekende ict-vaardigheden redt de moderne docent het niet meer. Maar hoe breng je in kaar waar het op rolletjes loopt en waar het rammelt? Hoe kun je het niveau blijvend verhogen? En hoe kunnen docenten zelf hun lesmateriaal samenstellen? In het VO-magazine 6 2016-2017 wijzen deelnemers aan de leerlabs van Leerling 2020 de weg. 

14 mei 2017

Gepersonaliseerd leren op het VHBO Bonnefanten

Leerlabschool het VHBO Bonnefanten College Maastricht is geïnterviewd voor het RTL-programma Lifestyle experience. Hierin legt de school uit waarom ze het digitale leerplatform Summar.io gebruiken en wat dit betekent voor het onderwijs. Bekijk de video. 

25 april 2017

Gepersonaliseerd leren

Een wiskundeboek hebben de meeste onderbouwleerlingen van het Hermann Wesselink College in Amstelveen nog nooit in handen gehad. Dankzij een digitaal programma dat door hun docenten zelf is ontwikkeld werken zij in eigen tempo door de stof. Lees meer over dit praktijkvoorbeeld in het vakblad Euclides. Bekijk de pdf

13 april 2017

Formatief evalueren is geen punt!

Formatief evalueren met leerlingen is een trending topic. In plaats van cijfers krijgen de leerlingen concrete feedback om het leren te verbeteren. Waarom zijn docenten hier enthousiast over? En hoe zet je dit in de les in? In het vakblad Van Twaalf tot Achttien kun je een interview met leerlabdocenten over dit onderwerp lezen.

11 april 2017

Beter lesgeven met digitale tools 

Zelf aan de slag gaan met een onbekende digitale tool is voor docenten een uitdaging. Om het gemakkelijker te maken, hebben scholen die betrokken zijn bij Leerling 2020 twaalf handige tools met een beknopte uitleg gemaakt. In het onderwijsmagazine Vives vertellen vier docenten over het nut van de tools en wanneer je welke het beste kunt inzetten.  

7 maart 2017

Van 12 tot 18 in teken Leerling 2020

Leerling 2020 heeft samengewerkt aan het themanummer van het onderwijsvakblad Van 12 tot 18 over gepersonaliseerd leren. Het staat vol met praktijkvoorbeelden van leerlabscholen. Bekijk de pdf’s van de artikelen.

 

28 februari 2017

Leerling 2020 te zien bij SBS6

Leerling 2020 is samen met docent Jennifer de Laet van het Niftarlake College geïnterviewd voor het tv-programma Bouwen aan de Toekomst. Bekijk hoe de school een start heeft gemaakt met gepersonaliseerd onderwijs. De uitzending was op zaterdag 4 maart om 15.30 uur bij SBS6. De herhaling was op zondag 5 maart om 15.00 uur.

21 februari 2017

Gedeeld leiderschap creëer je zo

In het Van Twaalf tot Achttien-themanummer over schoolleiders staat een artikel over het veranderkrachttraject van Schoolinfo. Een veranderkrachttraject is volgens Ronald Schaefer, conrector Financiën en Innovatie bij het Corlaer College in Nijkerk, een eenvoudige methode om snel en duurzaam verandering in een school teweeg te brengen. “Het is een tool om gedeeld leiderschap te creëren.” Bekijk het artikel.

19 december 2016

Leerlabscholen in de Nieuwe Meso

De Nieuwe Meso van december staat in het teken van gepersonaliseerd leren. Naast informatie over leerlabthema’s als digitale didactiek, professionalisering en curriculumbewustzijn, kun je ook portretten lezen van schoolleiders en docenten die gepersonaliseerd leren vormgeven in hun scholen. Bekijk de artikelen hier gratis.

5 september 2016

Doorbraakproject in bijlage Elsevier 

In de Elsevier-bijlage Digital Enterprise wordt ingegaan op het Doorbraakproject Onderwijs & ICT waar Leerling 2020 onder valt. Bekijk de pdf's: Artikel Digitalisering van economie en onderwijs en Artikel Digitalisering in het onderwijs met de bijdrage van Simone Walvisch (PO), Paul Rosenmöller (VO), Rieks Schoenmaker (Bestuurder van Het Erasmus) en Hans Kelderman (stichting Aloysius voor speciaal onderwijs).

9 mei 2016

Roostervrij leren in Trouw

Het Christelijk Lyceum Veenendaal experimenteert binnen het leerlab Schoolorganisatie met roostervrij leren. 26 leerlingen uit 4-havo hoeven bepaalde vakken niet te volgen en maken daarvoor in de plaats huiswerk, besteden extra aandacht aan een ander vak of aan extra activiteiten. Bekijk het verhaal in Trouw.

28 april 2016

‘Helemaal van deze tijd’

Boeiende portretten van enkele docenten over hoe zij omgaan met digitale media. Hoe relateren zij ict-­vaardigheid aan hun docentschap? “Leerlingen mogen mijn lessen opnemen. Ik hoor zelfs van leerlingen die zo’n opname dan bij het avondeten afspelen, waarbij er hele discussies ontstaan over het onderwerp. Dan heb ik toch mooi bereikt wat ik wilde bereiken.” Bekijk het artikel uit VO-magazine.

22 april 2016

Samen vernieuwen in het leerlab

Wat doe je eigenlijk in een leerlab van Leerling 2020? Hoe werk je samen met andere scholen en waar gaan de discussies over? Lees het portret van het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces in VO-magazine.

23 september 2015

Smart collaborative classroom

Boris Berlijn (43) is docent op het Ashram College (leerlab Curriculumbewustzijn) en geeft les aan vmbo’ers in een smart collaborative classroom. Zijn lessen zijn erg interactief en hij heeft een hekel aan Cito-toetsen. “Kinderen hebben veel meer kwaliteit dan de vragen die ze moeten beantwoorden.” Lees het interview met Boris uit het AD Groene Hart.

30 juni 2015

Leerlabschool Innova in TC Tubantia

Leerlabschool Innova heeft nauwelijks vaste lesuren. Klassikale uitleg is deels facultatief. Leerlingen moeten dezelfde kerndoelen halen als in het reguliere systeem. Maar hoe en wanneer? Dat bepalen ze zelf. ‘Het is net als met het groeiboekje van baby’s. Kinderen ontwikkelen zich, maar nooit in een rechte lijn.’ Bekijk het artikel in TC Tubantia.

1 december 2014

De leerling centraal

Hoe richt je je curriculum zo in dat de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen? VO-magazine sprak met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Innova en een leerling van het Pallas Athene College. Bekijk het artikel.

10 oktober 2014

“Maatwerk zit in ons bloed”

Het Picasso Lyceum in Zoetermeer is een van de scholen achter Zo.Leer.Ik!, een ont- wikkelconcept voor gepersonaliseerd leren dat is geïnspireerd door de succesvolle Zweedse Kunskapsskolan. “De vraag is niet: willen we om, maar kúnnen we om?” Lees het portret van de school in Van twaalf tot achttien.

15 mei 2014

De opbrengsten van Leerling 2020

Stap voor stap geven scholen die deelnemen aan het project Leerling 2020 vorm aan gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren. Wat is er al gebeurd en wat hebben scholen nog nodig? Bekijk het artikel in VO-magazine.