In Trouw: experiment met roostervrij leren

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het experiment van het Christelijk Lyceum Veenendaal met roostervrij leren, dat de school uitvoert binnen het leerlab Schoolorganisatie. 26 leerlingen uit 4-havo hoeven bepaalde vakken niet te volgen en maken daarvoor in de plaats huiswerk, besteden extra aandacht aan een ander vak of aan extra activiteiten. Afdelingsleider Kees Zandijk in de krant: “Vraag een willekeurige leraar naar een 4-havo-groep en grote kans dat het antwoord luidt: die zijn heel moeilijk te motiveren. Door de verantwoordelijkheid en vrijheid die we ze met dit experiment geven, hopen we dat ze weer met meer plezier naar school gaan.”

De deelnemende leerlingen zijn via een sollicitatieprocedure geselecteerd. In een online agenda noteren zij aan het begin van elke week welke lessen ze van plan zijn te missen en wat ze daarvoor in de plaats willen doen. Een aantal leerlingen werkt bijvoorbeeld aan een eigen bedrijfje, een leerling loopt stage bij Amnesty International, een ander schildert en weer een ander volgt een vak op vwo-niveau. Elk van de leerlingen heeft een mentor aangewezen gekregen die zicht houdt op hun voortgang.

Een school is meer dan een intelligentiefabriek, aldus Karin Wouters, directeur van de havo- en vwo-klassen, in Trouw. “Educatie heeft niet alleen kennis tot doel, maar ook karaktervorming.” Volgens Wouters is het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen zichzelf te ontplooien, hun eigen keuzes te maken. Afdelingsleider Zandijk voegt daar nog aan toe: “De leerlingen van de toekomst moeten beschikken over andere vaardigheden dan waarmee zij vandaag de dag van school komen. In onze huidige maatschappij zijn eigenschappen als creativiteit, zelfstandigheid en ondernemerschap steeds bepalender. Scholen moeten daar tijdig op inspelen.”

Toch is het roostervrij lerentraject niet voor iedereen weggelegd. Zo hebben kinderen in de onderbouw nog veel baat bij structuur, denkt Wouters. “Het vrije leren vergt veel zelfstandigheid. Dit eerste jaar was de proef uitsluitend bestemd voor 4-havoleerlingen, en alleen als ze er goed voor stonden.”

De ervaringen met de proef zijn vooralsnog positief. Zandijk: “Vraag een willekeurige leraar naar een 4-havo-groep en grote kans dat het antwoord luidt: die zijn heel moeilijk te motiveren. Door de verantwoordelijkheid en vrijheid die we ze met dit experiment geven, hopen we dat ze weer met meer plezier naar school gaan.” Ook VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller toont zich in Trouw enthousiast over het experiment: “Als leerlingen school minder saai vinden door ze medeverantwoordelijk te maken, is dat natuurlijk een groot goed.”

Het experiment wordt gedaan binnen de Leerlabs van het project Leerling 2020 van de VO-raad. “Leerling 2020 beoogt onderwijsvernieuwing van onderop”, aldus Paul Rosenmöller in Trouw. “Het is de bedoeling een cultuur te scheppen waarin scholen van elkaar leren, vaker met elkaar om de tafel gaan.” De komende maanden zal het Christelijk Lyceum Veenendaal haar bevindingen met andere schoolbesturen delen. Vanaf volgend jaar gaat de school het traject op grotere schaal voortzetten, voor bovenbouwleerlingen van havo en vwo.

 

Het volledige artikel uit Trouw is wegens copyright redenen helaas niet beschikbaar.

Bron: VO-raad.nl