De innovatiewerkgroepen komen eraan!

In januari gaan we van start met vijf innovatiewerkgroepen. Ben jij op jouw school bezig met gepersonaliseerd leren en vind je het leuk om een bepaald thema helemaal uit te diepen? Geef je dan via dit inschrijfformulier op vanaf 7 november voor één van de werkgroepen.

Los van de bestaande 34 leerlabs zijn er een aantal vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren die we verder uit willen werken, zoals roostering, persoonlijke leerplannen, locatieonafhankelijk onderwijs, feedback geven en projectonderwijs en het curriculum. Daarom gaan we in januari 2018 van start met vijf innovatiewerkgroepen, die we in juni zullen afronden. Mogelijk volgen er op een later moment meer innovatiewerkgroepen.

Verschillende thema’s

Thema’s die door de vijf werkgroepen worden uitgewerkt zijn: roostering, persoonlijke leerplannen, locatieonafhankelijk onderwijs, feedback geven en projectonderwijs en het curriculum. In de opdracht staat per thema omschreven wat de aanleiding is om dit verder uit te gaan zoeken, wat de vraagstelling is, wat een mogelijke opzet van het onderzoek zou kunnen zijn en wat een potentieel eindproduct kan zijn. De opdrachten zijn een kader; de leden van de innovatiewerkgroep bepalen zelf hoe zij hier invulling aan gaan geven en tot welk eindproduct dit leidt.

Thema’s en bijbehorende vraagstellingen

Roostering
Hoe kan er flexibeler worden omgegaan met het rooster?

Persoonlijke leerplannen

Hoe begeleid je en monitor je als docent de persoonlijke leerplannen van leerlingen?

Locatieonafhankelijk onderwijs

Hoe bied je leerlingen (in krimpgebieden) de mogelijkheid om elk vak te volgen wat ze willen onafhankelijk van de locatie?

Feedback geven

Hoe leer je leerlingen feedback geven aan elkaar en hoe geef je als docent feedback aan je leerlingen?

Projectonderwijs en het curriculum

Hoe ga je om met projectonderwijs en het curriculum?

Aan de slag

Een innovatiewerkgroep bestaat uit een groep van vier tot zes VO-docenten (maximaal twee docenten van een school), die gezamenlijk aan de slag gaan met een door hun opgesteld plan van aanpak rond een bepaald thema. Samen werken zij toe naar een duidelijk omschreven eindproduct. Het doel van de werkgroep is dat de docenten het eindproduct dat ze ontwikkelen, denk aan een module, workshop, congres, serie lesvoorbeelden, rubric of onderzoek, ook daadwerkelijk op hun eigen school in de praktijk gaan brengen en dat het daarnaast van meerwaarde is voor de sector.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bevat onder andere een tijdsplanning, mogelijke kosten, benodigdheden, een opzet onderzoek, afspraken met de werkgroep en afspraken met de procesbegeleider vanuit Schoolinfo. Deze ondersteunt de werkgroep ook bij de opzet van het plan van aanpak en monitort tussentijds. Alle werkgroepen krijgen tevens de beschikking over budget om producten te ontwikkelen en experts in te schakelen. Daarnaast krijgen scholen voor elke deelnemende docent een vaste vergoeding van € 3180,-, dat na afloop van een positief verloop van het traject wordt uitgekeerd.

Tijdspad

De looptijd van een innovatiewerkgroep is zes maanden. Na de eerste bijeenkomst in januari bepaalt de werkgroep zelf het tijdspad. We verwachten dat je gemiddeld een dagdeel per week hieraan kwijt bent. Eind juni levert elke werkgroep een concreet product op. De opbrengsten uit de innovatiewerkgroepen worden via leerling2020.nl toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de hele VO-sector.

Meld je aan!

Ben jij op jouw school bezig met gepersonaliseerd leren en wil je samen met docenten van andere scholen verdiepend aan de slag met één thema? Geef je dan op voor een werkgroep via dit inschrijfformulier. De inschrijving sluit op dinsdag 5 december. De invulling van de werkgroepen maken we vrijdag 15 december bekend.
Let op: vol=vol dus wees er snel bij. Je kan je voor maximaal één werkgroep inschrijven (maximaal twee docenten van een school) en wie weet kan straks de hele sector volgend jaar met jouw eindproduct aan de slag!

Nieuwe thema’s

Staat het thema dat je graag uitgewerkt wilt zien er niet tussen en wordt dit ook niet in een van de leerlabs behandeld? Mail je vraagstelling dan naar: leerling2020@schoolinfo.nl