Experiment uitgelicht – inzicht in vaardigheden bij LO

LO-docente Lotte Sanders heeft voor tien deelvaardigheden van samenwerken en communiceren rubrics gemaakt met elk vier opeenvolgende niveaus van beheersing. De tien rubrics zijn vervolgens in een digitaal formulier gezet. In een eerste fase van het experiment is de vragenlijst afgenomen bij een aantal leerlingen en de docent LO. Daarna is ook andere docenten gevraagd de leerlingen met dit formulier te scoren. Zo ontstond een beoordeling van de leerling vanuit meerdere perspectieven.

Vervolgens heeft de docent met de leerling de scores besproken, zeker als de scores op een deelvaardigheid verschilden. 
Voor het verzamelen van scores op de rubrics is gebruik gemaakt van een Google Spreadsheet.

Leerlingen vinden het leuk betrokken te worden in het beoordelen van zichzelf. Het bleek dat er grote verschillen zijn in het zelfinzicht van leerlingen. Het experiment was een goede eerste stap op weg naar een completer beeld van een leerling.

In het komende schooljaar (2016-2017) wordt bekeken of het experiment op een iets grotere schaal uitgevoerd kan worden. Ook andere collega’s zijn enthousiast aan de slag gegaan door het positieve effect van het experiment.

Bekijk het hele bericht Een experiment uitvoeren in je klas? CSV Het Perron ging je voor.