Je team meenemen in een ontwikkelproces? Maak gebruik van ‘deep democracy’

Hoe neem je je team mee in een ontwikkelproces? Hoe zorg je ervoor dat alle docenten achter een nieuw idee of plan staan? Het Kaj Munk College heeft dit gedaan door middel van de ‘Deep Democracy’ methode. Deze school uit het leerlab Klassikale context Midden gebruikt hierbij de wijsheid van de minderheid om te zorgen dat elke mening gehoord wordt. Docenten Fer, Annemieke en Miriam van het Kaj Munk College delen hun ervaringen.

Met elkaar innoveren

De afgelopen jaren is het Kaj Munk College bezig geweest met de vraag hoe ze de leerling beter kunnen begeleiden. Hieruit is onder andere het idee voor het maatwerkurenplan voortgekomen. Omdat niet alle docenten direct achter dit plan stonden, is tijdens een studiedag met 50 collega’s het maatwerkurenplan met de Deep Democracy methode besproken. De mavo-afdeling heeft door middel van deze methode ervoor gezorgd dat iedereen van het team, en dat is dan ook daadwerkelijk iedereen, het plan onderschrijft en hiermee gaat werken. Dit doen ze door de wijsheid van de minderheid te benutten: Het plan wordt niet vastgesteld totdat iedereen het ermee eens is. Het Kaj Munk heeft dit tijdens een studiedag voor elkaar gekregen!

Wat is Deep democracy?

Deep Democracy is een zienswijze en methodiek die in het tempo van de groep de waterlijn beetje bij beetje laat zakken om de onderstroom zichtbaar en hanteerbaar te maken (zie afbeelding). De Lewis methode van Deep Democracy biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht, in dialoog en in discussie tot dat er werkelijk consensus is. Klik hier voor meer informatie en bekijk dit filmpje voor een introductie op deze methodiek.

Gebruik maken van Deep democracy

  • Waarom? Zodat je echt stappen kan gaan zetten en er een verandering plaats kan vinden.
  • Wanneer wel? Als er een plan is waarbij het noodzakelijk is dat iedereen er echt achterstaat.
  • Wanneer niet? Voor zaken die gewoon moeten, waar geen consensus voor nodig is en voor top-down beslissingen.
  • Hoe? Het plan moet voorafgaand aan de studiedag of bijeenkomst al wel gedragen worden door een deel van de docenten. Het Kaj Munk heeft dit gedaan door voorafgaand docenten mee te laten denken over hoe zij het maatwerkurenplan het liefst zouden zien. Tevens is een goede neutrale facilitator heel belangrijk.

Wat levert deze methode op?

  • Voor docenten: Het is inzichtelijk geworden waar de laatste weerstand zat. Waar er nog problemen zaten en waar nog onvoldoende over was nagedacht. Er zijn goede afspraken gemaakt waar iedereen achterstaat zodat het plan ook echt ingevoerd kan worden.

“Het is superfijn om te weten dat nu iedereen er achterstaat en dat merk je enorm aan de sfeer en aan de bereidheid om verder mee te werken”.

  • En voor de leerlingen? Zij merken dat de docenten op één lijn zitten en dat iedereen achter de ingeslagen weg staat. Iedere docent kan het plan verantwoorden naar de leerling en of ouders.
  • Nog mogelijke drempels? Het plan wordt met elkaar aangepast. Het voelt dan soms net alsof jouw idee niet goed was. Soms is dat even lastig, maar het is uiteindelijk veel leuker om het met elkaar te delen en erachter te staan. Het vergt alleen wel meer werk en aanpassingsvermogen.

Gouden tip: Probeer deze methode eerst met je sectie of met een kleinere groep mensen voordat je met meer dan 30 mensen hiermee aan de slag gaat.

Op zoek naar meer tips en voorbeelden om je team mee te nemen?

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

,

Comments are closed.