Kennisrotonde


De Kennisrotonde (onderdeel van NRO) beantwoordt actuele onderzoekbare kennisvragen uit en over het onderwijs. Zoals: “Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerlingprestaties?” Het antwoord van de Kennisrotonde wordt geformuleerd na een beknopte analyse van literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Indien er weinig kennis beschikbaar is over de gestelde vraag, kan de Kennisrotonde besluiten om een nieuw kortdurend onderzoek uit te zetten.

De volgende vragen van de leerlabscholen zijn door de Kennisrotonde beantwoord:

  • Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Leerlab leerlingen eigenaar leerproces


  • Welke docentrollen zijn belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw? Wordt er al onderzoek naar dit thema gedaan?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: RSG Noordoost Veluwe


  • Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Eemsdelta College


  • Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren en wat is de rol van de docent hierbij?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: SSGN


  • Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen in het voortgezet onderwijs versterken?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Teylingen College Leeuwenhorst


  • In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Montessori College Oost


  • Welk instrument kan doelen van gepersonaliseerd leren naar het model van Kunskapsskolan-onderwijs meten, vooral motivatie en zelfregulering?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: RSG Slingerbos


  • Is het voor vmbo-leerlingen moeilijker om een reflectieopdracht uit te voeren dan voor havo/vwo-leerlingen?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Jacobus Fruytier Scholengemeenschap


  • Welke kenmerken van een professionaliseringsaanpak zijn van belang bij het ontwikkelen van ict-competenties bij leraren?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Drachtster Lyceum/Tabor Werenfridus


  • Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij leerlingen en bij docenten?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Het Hooghuis (locatie Stadion)


  • Hoe verbeteren we de informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Het Hooghuis (locatie Stadion)


  • Leidt betrokkenheid van leerlingen bij onderwijsinterventies tot meer motivatie en betere leerresultaten?
   Bekijk het antwoord.


  • Heeft het betrekken van leerlingen bij het schoolbeleid positieve effecten op motivatie en leerprestaties?
   Bekijk het antwoord.

  • In hoeverre is een gemiddelde puber in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn schoolwerk, zowel wat vorm als inhoud betreft?
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Gerrit Komrij College 

  • Hoe hangt de werking van het puberbrein samen met de mate waarin je leerlingen verantwoordelijkheid over hun keuzes kunt geven, eigenaarschap kunt geven? 
   Bekijk het antwoord. Gesteld door: Scala College