Koppel het leerlab aan de schoolontwikkeling

Kees Hoefnagel, oud-bestuurder van Stichting Onderwijs Midden-Limburg en ambassadeur van Leerling 2020 interviewt voor deze nieuwsbrief Truus Vaes, bestuursvoorzitter van IRIS-CVO over de deelname van het Herbert Visser College (HVC) aan het leerlab Curriculumbewustzijn.

Hoe sluit het leerlab aan bij de visie van het bestuur?

“Deelname aan het leerlab sluit goed aan bij het strategisch beleidsplan van IRIS ‘Het leren van morgen’. Daarin staat onder andere dat het noodzakelijk is om scholen en docenten ruimte te geven voor veranderingen. De trekker van het HVC in het leerlab, Evert-Jan Oppelaar was ook actief in de totstandkoming van het beleidsplan. Zijn voorbeeldrol binnen de school maakt zichtbaar, dat medewerkers kansen zien en ook grijpen om binnen de school te werken aan onderwijsvernieuwing. Medewerkers voelen zich hierdoor gestimuleerd. Deelname aan het leerlab is bij IRIS stevig verankerd in de schoolontwikkeling en het strategisch beleidsplan.“

Wat levert deelname aan het leerlab de school op?

“Het is een voorbeeld dat laat zien dat het beleidsplan niet alleen papier is, maar werkelijkheid wordt. Het beleidsplan is kaderstellend en deelname aan het leerlab is niet vrijblijvend. Toen HVC zich aansloot bij het leerlab was de school al actief op zoek naar wegen om het onderwijs te vernieuwen. De versnellingsvraag van het leerlab ‘Hoe kan het curriculumbewustzijn van docenten en leerlingen worden ontwikkeld?’ was een logische volgende stap, een extra impuls. Daarnaast bracht deelname aan het leerlab de ontwikkelaars binnen de school beter in beeld bij de collega’s en helpt het om sneller visie en ambitie naar de praktijk te vertalen.” Om de verbinding van het leerlab en het beleidsplan te versterken heeft Truus middelen uit het innovatiebudget van IRIS toegevoegd aan de middelen die de school beschikbaar kreeg via het leerlab.

Wat is het effect op de andere scholen binnen het bestuur?

“Een ander school uit het bestuur, Het Kaj Munk College neemt deel aan de 2e serie leerlabs. Een andere spin-off van deelname aan het leerlab is de ‘Werkplaats Onderwijs Ontwerp’, een kweekvijver voor docenten, die zich willen bekwamen in het ontwerpen van vernieuwend onderwijs. De trekker Evert –Jan wilde meer snelheid in het vernieuwingsproces. Daar is massa voor nodig. De schoolleiding en het bestuur hebben Evert-Jan aangemoedigd om zijn ideeën uit te werken in een concreet plan. Zo kwam de werkplaats tot stand en zijn docenten van de verschillende scholen actief betrokken bij het innovatieproces.”

Ontmoeting is het sleutelwoord

Als bestuurder wil Truus vooral verbinden, ondersteunen en aanwezig zijn bij belangrijke momenten. Ontmoeting is hierbij het sleutelwoord. Via kwartaalgesprekken met de schoolleider wordt zij op de hoogte gehouden van de voortgang in het leerlab. Het is de schoolleider die medewerkers met ideeën ruimte geeft voor eigen initiatief onder het motto: ‘kom met een idee en durf het te doen’. “Een voorbeeld hiervan is dat in een aantal klassen het initiatief is genomen om gedurende een periode van drie weken het onderwijs totaal anders in te richten met leren binnen en buiten de school, los van de lesroosters. Daar waar plannen botsen met bestaande regels, bijvoorbeeld het taakbeleid, concentreren we ons op de vraag ‘willen we dit echt doen?’ en niet op de vraag ‘past het allemaal binnen de regels’. Daar is lef van schoolleider en docenten voor nodig.”

Wat is de belangrijkste rol van de bestuurder?

“Elke school kiest een eigen route om invulling te geven aan het beleidsplan. Vernieuwen gaat niet zonder tegenslagen. Als bestuurder zorg je ervoor dat de gekozen lijn wordt vastgehouden. Het is belangrijk dat je laat zien dat je erin gelooft. Je moet ook reëel zijn en voorkomen dat de organisatie overbelast wordt”. Het is de rol van het bestuur en de schoolleiding om ervoor te zorgen dat degenen die vernieuwingen willen niet geïsoleerd raken en dat de vernieuwingen van de school zijn”. Dat gaat niet vanzelf, daar is voortdurend aandacht voor nodig. Het is belangrijk om periodiek de klokken gelijk te zetten en waar nodig ruimte te maken, zodat medewerkers met hun ambities aan de slag kunnen.”

Heb je tips voor collega-bestuurders?

“Wees op de hoogte van de initiatieven in je organisatie. Zorg als bestuurder voor richting met visie en laat zien waar je zelf staat als bestuurder. Investeer in verbindingen tussen initiatieven en de hele organisatie. Stuur vooral op het mogelijk maken van processen.”

Thema:
Tags:

Comments are closed.