Landelijk onderzoek


Binnen de leerlabs van serie 1 is landelijk onderzoek gedaan naar de opbrengsten van het innovatieproces van de deelnemende scholen. De verworven inzichten en ervaringen delen we met de sector. Het onderzoek bestond uit een basisonderzoek waaraan alle scholen mee deden en interventieonderzoek (verdiepingsonderzoek) waaraan scholen vrijwillig konden meedoen.

Eindresultaat

Lees de managementsamenvatting van het onderzoek. Het complete onderzoek vind je hier. Van het onderzoek is een praktijkpublicatie gemaakt.

Tussentijdse resultaten

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineerde het onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Het onderzoek werd uitbesteed aan een landelijk onderzoeksteam (LOT) bestaande uit onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en onderzoeksbureau Oberon.

Welke onderzoeksmethodes worden gehanteerd?

In het basisonderzoek werden de opvattingen van docenten in een leerlab over gepersonaliseerd leren met ict gemeten. Dit gebeurde door middel van een vragenlijst die drie keer werd afgenomen.

In het interventieonderzoek werd gekeken naar zowel het proces van de interventies als de mogelijke effecten. Allereerst werd gekeken op schoolniveau; de interventies in een school werden onderzocht. Dit leverde voor de school direct informatie op over het proces en het effect van de interventie. Deze informatie kan de school ook weer gebruiken om het eigen proces van interventies aan te passen of te verbeteren. Daarnaast werd op landelijk niveau gekeken. De specifieke interventies op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict in de scholen geven gezamenlijk inzicht in de werkzaamheid van dergelijke interventies.