Leerdoelen: “Ik werk nog steeds met methodes, maar kijk er kritischer naar”

Op het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) zorgt werken met leerdoelen ervoor dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. “Het mooiste vind ik wel dat leerlingen zelf kunnen beoordelen of een leerdoel gehaald is.”

Leerdoelen bieden houvast

Het MLA startte 2 jaar geleden met een pilot gepersonaliseerd leren. Leerlingen kunnen nu zelfstandig werken in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Na enige tijd experimenteren concludeerden de betrokken docenten dat leerdoelen daarbij helpen. Schoolleider Deborah Odendaal: “Leerlingen tekenen nu niet meer af op het werk dat ze gemaakt hebben, maar op het bereiken van de leerdoelen.”

Bekijk de video:

Op het Montessori Lyceum Amsterdam zorgt werken met leerdoelen ervoor dat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Meer coach dan beoordelaar

Door met leerdoelen te werken, weten leerlingen beter wat er van hen gevraagd wordt. Leerling Quinn: “De opdrachten zijn meer gedetailleerd beschreven. Je weet dus beter wat je moet doen of onderzoeken.” Docent Lienet Janssen: “Het mooiste vind ik wel dat leerlingen zelf kunnen beoordelen of een leerdoel behaald is. Ze hebben mij nu meer nodig als coach dan als beoordelaar.”

Kritisch kijken

Werken met leerdoelen betekent niet dat het MLA alle methodes de deur uit heeft gedaan. Docent Tessel Warnink: “Ik haal nog steeds veel uit methodes, maar kijk er wel kritischer naar. Voor sommige leerlingen blijkt het niet zo goed te werken. Dus daar verzin ik wat op. Het is belangrijk dat je kritisch blijft kijken naar wat je ontwikkelt en hoe je lesgeeft. Dat toets ik bij collega’s en bij de schoolleiding.”

Relatie met de leerling

Door de pilot verandert het contact met leerlingen, zeggen docenten op het MLA. Docent Wallie Baetens: “Doordat ik minder klassikaal lesgeef, heb ik meer contact met ze. En dus kan ik ze ook beter helpen, precies toegespitst op hun behoefte en hun tempo.” Leerling Roos: “Ik heb het idee dat mijn docent mij echt kent en ook goed helpt.” Quinn vult aan: “Je docenten weten hoe je leert en kunnen je daarbij helpen. Het nadeel is wel dat ze ook goed zien hoe ver je bent en soms ben je nog niet ver genoeg.”

Leren van elkaar

Wat gebeurt er als leerlingen hun leerdoelen behaald hebben? Lienet: “Als een leerling iets beheerst, stopt het leren wat mij betreft niet. Ik wil hen juist prikkelen om verder te gaan met wat ze al onder de knie hebben. Daar bedenk ik dan werkvormen voor.” Leerlingen die juist moeite hebben met de lesstof, laat Lienet samen naar oplossingen zoeken. “Bijvoorbeeld door leerlingen in groepjes uit te laten zoeken wat er fout ging in een toets. Ze leren ook van elkaar.”

Het Montessori Lyceum Amsterdam neemt deel aan het leerlab Person@lize.

Meer lezen over leerdoelen:

 

Wil je ook aan de slag met een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, ,

Comments are closed.